12-bit datalänkBilder med lite text från digitalteknikens första tid på SRT runt 1957Med hågkomster av Erik Åhman, med justeringar av Lasse Billström

Fyra bilder som är från digitalteknikens pionjärår på SRT som kanske kan vara av intresse.Bild 1. Frank Hammar visar "12-bitlänken"

På bilden visar SRT:s dåvarande vd Frank Hammar vår första 12-bit datalänk (den så kallade ”12-bitlänken”) för några utvalda viktiga gäster/kunder i SRT:s fabrik i Bromma. Datamottagaren står på bordet till höger, närmast Hammar. Bilden torde vara tagen 1957 eller 58.

12-bitlänken utnyttjades av företagsledningen vid viktigare besök för att visa hur långt vi kommit med transistoriserad digitalteknik. Länken togs fram för att demonstrera digitalteknikens fördelar när det gäller att överföra data mellan två platser. Med den kunde vi visa för den tiden snabb (1 kbit/s) överföring av två 12-bitvärden (t.ex. bäring och avstånd) via vanlig telefonkabel.Bild 2. SME SRT kodskiva 12 bit korr

Som indataorgan till sändaren användes roterbara, egentillverkade kodskivor. Kodskivorna var kodade i s.k. Graykod kännetecknad av att två intilliggande koder endast skilde sig åt i en 1 bitposition. Efter avläsningen omvandlades Graykoden till vanlig binär kod. Foliemönster till en 12-bitars kodskiva visas på bilden.Bild 3. 12-bits datamottagare med avtagen kåpa

I datamottagaren, som visas på bilden, presenterades mottagna värden på en lamptablå.


Bild 4. Ledningskort

Bilden visar ett ledningskort med 4 flipp-floppar som var ett av tre korttyper vi hade då. De övriga två var ett för diodmatriser och ett allmänt för all annan elektronik. Eftersom transistorerna hade stor spridning i strömförstärkning tvingades vi införa klassning för att garantera säker kretsfunktion. Varje transistor hade därför uppmätts och försetts med färgmärkning samt ett nummer för kontroll. Av de 18 kontaktstiften på kortet användes 3 för spänningsmatning, -10 och +2,5 V.

12-bitlänken togs fram främst av Lasse Billström och Göran Wallin med hjälp av nyanställda Erik, under ledning av C-O Svensson och Kjell Mellberg.

12-bitlänken var också en försöksmodell för det som blev datalänken DS 1 (ibland kallad ”KATF-länken”) till arméförvaltningen (Kungl. Armétygförvaltningen KATF). DS 1 användes för överföring av måldata från spaningsradar till centralinstrument vid luftvärnsbatterier och, framförallt datamottagaren DSM 1, levererades i stora volymer.

”Erik XIII”


2021-02-14
Mats Berglind


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Roland Jonsson kommenterade 2021-02-14 15:49
Fantastiskt hur vi jobade förr i tiden. Här har jag gjort ett program som visar Corona viruset spridning.
https://www.youtube.com/watch?v=QpP8olasoOw&t=30s
Thom Jaxhagen kommenterade 2021-02-14 13:00
http://jaxhagen.se/images/img0031_01_05_05.png
Leif Jonsson kommenterade 2021-02-14 12:27
Alltid intressant med historiken i vår firma. Men det var för min tid, när slutade Frank Hammar??

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.