Samtliga nummer av Första Årgången av Stansaab Journalen

Stansaab Journalen 1971 Nr 1 - 6Personaltidningen för Stansaab Elektronik AB som fr.o.m. årgång 2 kom att heta Stansaab Journalen utkom under åren 1971 - 1977.

Tidigare har endast 2 kompletta nummer (från 1974) funnits på hemsidan, men det har också publicerats utvalda artiklar ur flera andra nummer.

Men nu finns samtliga 6 nummer från 1971 under Företagen/klubbarna /Företagstidn. (från startsidan) men som även denna länk går till Företagens tidskrifter

Varje tidskrift är i pdf-format i bra upplösning vilket gör den lättläst på bildskärm och enkel att skriva ut för den som vill.

Mats Berglind
2021-03-16


Du kan bli den första att kommentera denna artikel.


Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.