Stadsvandring med Olev Nöu

Årets första aktivitet blev en mycket intressant stadspromenad i Norra Djurgårdsstaden kring Gasklockorna. Den kunnige guiden Olev Nöu berättade på ett inspirerande sätt om historien bakom området från vikingatiden fram till idag. Vi var 9 stycken deltagare som fick en informativ guidning genom denna stadsdel. Området har en mycket varierad bebyggelse där inget hus är det andra likt. Många gröna ytor både horisontellt och vertikalt samt smarta lösningar vad gäller bevattning, dränering och växtlighet.


Olev Nöu berättar. (fotograf Mats Berglind)


Några intresserade veteraner. (fotograf Göran Bäckman)


Högt och lågt. (fotograf Mats Berglind)


Mycket växtlighet. (fotograf Göran Bäckman)


Intressant design. (fotograf Mats Berglind)


Gröna väggar. (fotograf Mats Berglind)


Flera gamla byggnader som denna gasklocka har bevarats och målsättningen är att dessa ska komma till användning på olika sätt. (fotograf Matts Pettersson)


Stålskelettet från en gasklocka bevarad som en skulptur och tanken är att göra någon sorts äventyrspark i botten. (fotograf Matts Pettersson)


Vandringen avslutades med en lunch på Matkafé Mätarhuset inne på Klätterverket Gasverket där denna interiör är hämtad. (fotograf Matts Pettersson)


2021-09-09
Mats Berglind


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Rune kommenterade 2021-09-09 21:19
Mycket fina bilder från stadsvandringen!

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.