Kamratlunchen i augusti 2023

Några bilder från Kamratlunchen


För kommande datum (alltid sista tisdagen i månaden) och fullständig adress klicka på länken: Nästa möte

Vi blev 9 veteraner denna gång.



Vid bordet närmast sitter Ove Kjellberg, Tommy Carlsson, Leif Jonsson och Anders Lindström. (foto Matts Pettersson)


Vid bordet närmast sitter Göran Bäckman, Mats Berglind, Claes-Göran Hörnqvist och Carl-Göran Sehlberg. (foto Matts Pettersson)


(foto Matts Pettersson)


Från vänster: Ove Kjellberg, Matts Pettersson, Claes-Göran Hörnqvist m.fl. (foto Tommy Carlsson)


2023-08-30
Mats Berglind


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Tommy C kommenterade 2023-08-30 16:18
Det finns plats för fler!

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.