Klubbens arkiv på Stockholms Företagsminnen

OBS Denna information är inte aktuell!

Här finns aktuell information


P-O Persson
Arkivansvarig
2000-2003


Veteranklubbens arkiv på Stockholms Företagsminnen

Information senast uppdaterad 2014-03-06 (fåtal bilder på försättsblad)


Arkivbildare:
Veteranklubben ALFA, från dataföretagen Standard Radio, Stansaab, Datasaab i Barkarby, med efterföljande verksamhet.

Arkivet förvaras hos;
Föreningen Stockholms Företagsminnen. Adress: Grindstuvägen 48-50 16733 Bromma. www.foretagsminnen.se

Samlingen är indelad:

Grupp Grupp benämning Innehåll bl.a. Omfattn. Volymer
2003-12-26
1 Innehåll, företaget Register, Detaljförteckning, Allmänt om företaget 3
2 Personaltidningar Personaltidningar 12
3 Företaget Företagsbroschyrer och årsredovisningar 3
4 Broschyrer System o. produktbroschyrer 11
5 Tekniken vid företaget Skrifter med tekniskt innehåll 12
6 Personalen vid företaget Handlingar som berör personal och organisation etc 7
7 Bilder Fotokopior, negativ, dia och OH 19
8 Företaget i pressen Klipp från dagspressen och kopior från fackpress 3
9 Fritidsklubbar Reserverat för fritidsklubbarna 0
10 Telefonkataloger Personal med organisation 9
11 Planscher Väggplanscher och större bilder etc än A4.

6 st
12 Videofilmer Informationsfilmer från företagets verksamhet 1

Uppdaterad 2003-12-26 P-O PerssonUpp


Grupp 1 REGISTER, ALLMÄNT OM FÖRETAGET

Organisation, personal och övrig företagshistoria.

Nr År Företag Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Status
2003-12-17
1:0     Arkivinnehåll Pärm 1997-06-07
John Wijk
 
1:1 1977 STANSAAB Publikationer: Inledning, årsredovisning,
tidsskriftsartiklar. Orderportfölj. Produktinventering. Resursinventering. Marknadsinventering. Organisation och procedurer.
  1997-06-07
John Wijk
 
1:
2/3
    Standard Radio & Telefon AB, Barkarby
Standard Radio & Telefon AB,25 år
Veteranklubbens jubileumsskrift (saknas)
Fyrtio år av den svenska datahistorien (saknas)
Drömmen om en svensk dataindustri och Ett styrelsebords memoarer
Vitbok – Målsättning och strategier affärs-sektor Arbetsplatser
Varför? – Svensk dataindustris uppgång och fall
Box Kompletterad
2003-12-17
P-O Persson
Två skrifter saknas
1:4     Alfaskophistorik, Fossums samlade dokument Box 2003-12-17
P-O Persson
 


Sammanställt av P-O Persson 2003-12-27 efter tillgängliga dokument
Upp


Grupp 2 PERSONALTIDNINGAR

Nr År Företag Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Status
2.0     Sammanställning Kart. 1997-06-09  
2:1 1956 -1964 SRT SRT Revyn, 1956-64, Vår våglängd Kart. 1997-06-09  
2:2 1966-1970 SRT SRT Revyn 1966-77 Kart. 1997-06-09  
2:3 1971-1977 STANSAAB Stansaab-Journalen 1971-77 Kart. 1997-06-09  
2:4 1971-1975 STANSAAB Stansaab-Nytt 1971-75 Kart. 1997-06-09  
2:5 1975-1978 STANSAAB Stansaab-Nytt 1975-78 Kart. 1997-06-09  
2:6 1978-1981 DATASAAB Kontakt, Extra 1978-82 Kart. 1997-06-09  
2:7 1978-1981 DATASAAB J-nytt, Extra 1978-81 Kart. 1997-06-09  
2:8 1981-1982 EIS Erinfo, Info Nokia 1981-88 Kart. 1997-06-09  
2:9 1982-1985 EIS EIS BY-bytt 1982-85 Kart. 1997-06-09  
2:10 1982-1987 EIS Erinfo Extra, L-info, G-info 1982-87 Kart. 1997-06-09  
2:11 1983-1990 ERA, ERE ERA Nyheter, Sensorn 1986-90 Kart. 1997-06-09  

Rev 2002-04-12 enligt tidigare detaljförteckning i arkivet.
Upp


Grupp 3 FÖRETAGSBROSCHYRER OCH ÅRSREDOVISNINGAR

Nr År Företag Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Status
3:1     Företagsbroschyrer   1997-06-09  
3:2     Årsredovisningar   1997-06-09  
3:3 1970

1979

1979

1970
ITT Telekommunikation
Stansaab Elektronik AB
Datasaab AB
Saab-Scania
Datasaab AB
Svenska Staten
Datasaab AB
Saab-Scania
Data-saab AB
Makulerade original
Talonger
Handskrivna manus
Kopior och kvitton
Registrering
Interimsbevis
Kopior

Blanketter
  1997-06-09  

Sammanställt från tillgängliga dokument 2003-12-27 P-O Persson
Upp


Grupp 4 PRODUKTBROSCHYRER

Nr År Företag Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Status
2002-04-18
4:1 -1970 Standard Radio, SRT Produktbrochyrer Kart 1997-06-09
4:2 1971-1977 STANSAAB Produktbrochyrer Kart 1997-06-09  
4:3 1978-1981 DATASAAB Produktbrochyrer Kart 1997-06-09  
4:4 1982 SRA Communications Produktbrochyrer Kart 1997-06-09 Bytt nr
4:5 1983-1987 Eriksson Radio, ERA Produktbrochyrer Kart 1997-06-09 Bytt nr
4:6 1989 Eriksson Radar, ERE Produktbrochyrer Kart 1997-06-09  
4:7 -1989 Philips Produktbrochyrer Kart 1997-06-09  
4:8 1990-1991 Bofors Electronics Produktbrochyrer Kart 1997-06-09  
4:9 1991-1993 Nobel Tech Systems Produktbrochyrer Kart 1997-06-09  
4:10 1982-1987 Ericsson, EIS Produktbrochyrer Kart 1997-06-09  
4:11 1993-1996 Celsius Tech Systems Produktbrochyrer Kart 1997-06-09  

Produktbroschyrerna insamlade av Erik Åhman
Upp


Grupp 5 TEKNIKEN VID FÖRETAGET

Volym 5:1 till 5:6 utgörs av enstaka dokument uppdelade per företag i olika pärmar.
Från volym 5:7 med mer omfattande dokument finns i kartonger

Nr År Företag Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Status
2003-12-17
5:1 1938- SRF, SRT del 1 Kortare teknikhistoriska dokument Pärm 2002-04-12
Erik Åhman
 
5:2 -1970 SRT del 2 Kortare teknikhistoriska dokument Pärm 2002-04-12
Erik Åhman
 
5:3 1971-1977 STANSAAB Kortare teknikhistoriska dokument
An Airlines Communications
Requirements in the 1980´s
Hans Kullenberg 1977

Pärm 2002-04-12
Erik Åhman
Kompletterad
2003-12-17
P-O Persson
 
5:4 1978-1981 DATASAAB Kortare teknikhistoriska dokument Pärm 2002-04-12
Erik Åhman
 
5:5 1982-1983 SRA, H-div Eriksson- Kista, ERA, ERE, Bofors Kortare teknikhistoriska dokument LEDNINGSSYSTEM En tillbakablick Bertil Palmgren 2003

Pärm 2002-04-12
Erik Åhman
Kompletterad
2003-12-17
P-O Persson
 
5:6 1954 SRF. SRT Skrifter:
Direktion Finding Receiver, Type SR 31 SU 2403;
Binär räkne o. kretsteknik, K. Mellberg
Digitalteknikens grunder, K. Mellberg
Data Links : C.O: Svensson, C J Vedin
ITT vol. 39, 1964/3 Electrical communication
Digitrac for Handling Radar Data, SM Eriksson/SRT (tre olika språk)
Satellite borne datahandling unit T69/1
TTL-kretsar Föreskrifter typer spec.
Ordval o. skrivsätt telebeskrivn. (KFF) Some Swedish Experience in the Development of Interaktive Computor Systems, Kjell Mellberg 1968 12 bits Dataöverföringslänk Lars Billström 1958

Kart 2002-04-12
Erik Åhman
Kompletterad
2003-12-17
P-O Persson
 
5:7 1972-1974 STANSAAB Skrifter:
1972 kurs, Databehandlingsteknik, Censor 900
1974 kurs Grundprogrammerings Censor 932
1974 System o. produkter, text
1974 System o. produkter, bilder
1974 Indikatorsystem 8500 bildenhet, spec.
Elektriska störningar
Kart 2002-04-12
Erik Åhman
 
5:9 1985 EIS Alfaskop Skrifter;
Distributionskanaler för Alfaskop
Strategi EIS (från:4:12)

Kart 2002-04-12
Erik Åhman
 
5:10 1976-1989 STANSAAB ERA Skrifter;
Produktplan STANSAAB-IDS -ERA (Från 4:12)
Systemspecifikation: STRIKA 85, för kustartilleriet
Kart 2002-04-12
Erik Åhman
Från 4:12
5:11 1960-1969 SRT
Stansab
Datasaab
Några externa teknikhistoriska böcker:
1960 Bli bekant med Transistorn
1979 Du och datorn
1984 Sovjethotet mot Norden. Se sid 224 Tercas!
1991 Ledning och beslutsfattande. Se sid 79 SRT
1996 Flygvapenmuseum årsbok. Se sid 115.

Kart 2002-04-12
Erik Åhman
 
5:12     Äldre datatidskrifter Kart 2002-04-12
Erik Åhman
Tidigare 8.1

Övriga tekniska dokument från verksamheten vid våra dataföretag
Ett antal andra dokument av teknisk art från vår verksamhet, med anknytning till flygvapnet, finns vid Flygvapen museum i Linköping. Dessa ingår där i ”Erik Åhmans samling”
Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-12. Uppdaterat 2003-12-17 P-O Persson.
Upp


Grupp 6 PERSONALEN VID FÖRETAGET

Organisation, personal och övrig ej teknikbunden företagshistoria.

Nr År Företag Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Status
2003-12-17
6:1 1938-1970 SRF, SRT Kortare organisations- och personalhistoriska dokument Pärm 2002-04-12 E. Åhman  
6:2 1971-1977 STANSAAB Kortare organisations- och personalhistoriska dokument Pärm 2002-04-12 E. Åhman  
6:3 1978-1981 DATASAAB Kortare organisations- och personalhistoriska dokument Pärm 2002-04-12 E. Åhman  
6:4 1982-1989 Ledningsystem, SRA, Eriksson-Kista, ERA, ERE, H-div. Kortare organisations- och personalhistoriska dokument Pärm 2002-04-12 E. Åhman  
6:5 1990-1996 Ledningsystem, Bofors. Nobel, Celsius. Kortare organisations- och personalhistoriska dokument Pärm 2002-04-12 E. Åhman  
6:6 1982-1996 Alfaskop, EIS, NOKIA, ICL Alfaskop-delen Pärm halv 2002-04-12 E. Åhman  
6:7          Info saknas

Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-12
Uppdaterat 2003-12-27 P-O Persson
Upp


Grupp 7 BILDER

Ny numrering och nyare generellare benämningar av volymerna från 2002-04-15. (Gamla nummer inom perentes.)
- Diabilder finns i volym 7:1
- Svartvita och färgfotografier med negativ i volymerna 7:2 till 7:9
- ”Overhead”-bilder, ”Stordia”, OH finns i volymerna 7:10 till 7:18
- Videofilmer finns i Grupp 12
Kännare av innehållet på bilderna ombedes komplettera bilderna med informativ text, där sådan saknas.
Det är möjligt att några bilder är placerade i fel volym. Var då god och flytta dem till rätt volym.
Var god placera bilder som hör ihop, i ett gemensamt kuvert och skriv på informativ text om innehållet. Ange då gärna även vem som gjort anteckningen.

Nr År Företag Typ Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Status
2002-07-01
7:1   SRT, Stansaab, Datasaab DIA-bilder Box med diabilder: Marina ledningssystem:
3 st. NIBS för ub typ Näcken
2 st CEPLO Danska fregatter
4 st MARIL 880 robotbåt Norrköping
2 st demosystem för STRIKA 85
7st maskinvara med 21” DS86
Box med diabilder Flygtrafiksystem ATC
Ca 36 st diabilder; Vilka system? (7st dubbletter ATC)
Alfaskop system 41
Omonterade bilder: Sammanlagrare 2

Kartong 2 boxar 2002-04-19 E. Åhman  
7:2
(7:1)
  SRT, Stansaab, Datasaab Foto,
Kopior,
papper

Systemteckning stril PS-08 (från 7:3)
1967 Utställning datalänkar
Demonstration ÖKC 1973
Barkarbyfabriken, utbyggnad och produktion
25-årsjubilarier Barkarby gästmatsal
Rymdsystem till Ryssland
1989, Veteranklubben årsmöte, Kista
Div. Personer

Kartong 1997-06
Kompletterad
2003-12-17
P-O Persson
 
7:3
(7:10)
  SRT, Stansaab, Datasaab Foto,
Kopior

Datalänkar, Styrdata: Flugan: FD10, Myggan, Dbu 08-, H-stativ-08, Kontrollmottagare, Sammanlagrare, Smalbandssimulator, Pejlnät,

Kartong 1998-05
2002-04-19
E. Åhman
 
7:4
(7:9)
  SRT, Stansaab, Datasaab Foto,
Kopior,
Negativ

Produkter, PPI, Kringutr., OCP
Censor 908, 932 K,
Installation ATCAS- Arlanda

Kartong 1998-05
2002-04-19
E. Åhman
 
7:5
(7:11)
  SRT, Stansaab, Datasaab Fotoref.
Pos. film,
Kopior,

Flygtrafikledning
Sundsvall, Göteborg, Waernes, Stavanger, (Airwatch 2000)

Kartong 1998-05
2002-04-19
E. Åhman
 
7:6
(7:12)
  SRT, Stansaab, Datasaab Fotoref.
Pos. film,
Kopior,

Flygtrafikledning
Rasif, Kaufbeuren, Nigeria Asim, Rask Kina, Star Sturup

Kartong 1998-05
2002-04-19
E. Åhman
 
7:7
(7:6)
1975 SRT, Stansaab, Datasaab Fotoref.
Pos. film,
Kopior,

Marina ledningssystem,
ELPLO, CEPLO, Maril 880, NIBS, SESUB Näcken, Ubåt, STRIKA 85, KAFUS, CCIS

Kartong 1998-05
2002-04-19
E. Åhman
 
7:8
(7:13)
1975 Datasaab Fotoref.
Pos. film,
Kopior,

Flygtrafikledning
TERCAS, Moskva mm

Kartong 1998-05
2002-04-19
E. Åhman
 
7:9
(22)
  SRT, Stansaab, Datasaab Foto

ALFASKOP
Grafoskop (från 7:10) Alfaskop 3100

Kartong 1998-05
2002-04-19
E. Åhman
 
7:10
(7:8)
  Datasaab OH

OH presentationDATASAAB Kartong 2003-12-17
P-O Persson
 
7:11

1960- SRT, Stansaab, Datasaab OH Data-länkar,
pejlnät, Fjärrman, Stridsledning rgc, System, Organisation.
Kartong 1997-06
2002-04-19
E. Åhman
 
7:12
(7:7)

  SRT, Stansaab, Datasaab OH Flygtrafikledning ATC
Arlanda, Sturup, Stavanger, Airwatch.
Kartong 1997-06
2002-04-19
E. Åhman
 
7:13
(7:5)

  SRT, Stansaab, Datasaab OH Marina ombordsystem
ELPLO, CEPLO, NIBS, Näckrosen, MARIL 880.
Kartong 1997-06
2002-04-19
E. Åhman
 
7:14
(7:2)

1968
1978
Stansaab, Datasaab OH Alfaskop, historik
Alfaskop virkortsprototyp 1969.
Kartong 1997-06
2002-04-19
Kompletterad
2003-12-17
P-O Persson
 
7:15
(7:4)

  Datasaab OH
Dia
Alfaskop system 41 Kartong 1997-06
2002-04-19
E. Åhman
 
7:16 1985 Datasaab
Ericsson
OH Kustförsvarssystem
STRIKA 85, SUMP,
Kafus, Triton
Marina export system

Kartong 1997-06
2002-04-19
E. Åhman
 
7:17  1985 Ericsson OH Eriksson Radio o. Radar, Kista
företag allm

Kartong 1997-06
2002-04-19
E. Åhman
 
7:18
(7:3)
  Ericsson-
Radio;
Radar
OH Eriksson Kista Ledningssystem
Produkter, bassystem HDA 101
Kartong 2002-04-19
E. Åhman
 
7:19   Ericsson OH Flygtrafikledning
Eriksson
Kartong 2002-04-19
E. Åhman
 

Försök till sammanställning 2002-04-18 av Erik Åhman. Rev 2002-07-01.
Uppdaterad 2003-12-26 P-O Persson

Upp

Grupp 8 FÖRETAGET I PRESSEN

Nr År Företag Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Status
2003-12-07
8:1 1958-
1970 
SRT Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor Tunn
A4-pärm
- Ej inlämnad
8:2 1971-
1977 
STANSAAB Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor Tunn
A4-pärm
- Ej inlämnad
8:3 1978-
1981 
DATASAAB Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor Tunn
A4-pärm
- Ej inlämnad
8:4 1982-
1996 
SRA,
Eriksson-Kista,
ERA, ERE, Bofors,
H-div.
Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor Tunn
A4-pärm
- Ej inlämnad
8:5 1982-
1996 
Alfaskop
EIS, NOKIA, ICL.
Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor Tunn
A4-pärm
- Ej inlämnad
8:6 1938-
1970 
SRF, SRT Kopor på artiklar ur tidskrifter etc. Pärm
halv
2002-04-12
E.Åhman

 
8:7 1971-
1981 
STANSAAB,
DATASAAB
Kopor på artiklar ur tidskrifter etc. Pärm A4 2002-04-12
E.Åhman

 
8:8 1982-
1990 
SRA, ERA,
ERE, Bofors

Kopor på artiklar ur tidskrifter etc. Pärm A4 2002-04-12
E.Åhman

 

Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-12
Uppdaterat 2003-12-26 P-O Persson
Upp


Grupp 9 FRITIDSKLUBBAR

INGA DOKUMENT FINNS HÄR
Upp


Grupp nr 10 FÖRETAGENS TELEFONKATALOGER

Nr År Företag Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Arkiv
anm.
10:1 1938-
1962
SRF, SRT Organisation A4 pärm 2002-04-12
E. Åhman
 
10:2 1964-
1970
SRT Organisation A5 pärm 2002-04-12
E. Åhman
 
10:3 1971-
1977
STANSAAB Organisation A5 pärm 2002-04-12
E. Åhman
 
10:4 1979-
1992
DATASAAB-IDS,
SRA-H, ERA-H,
ERE-H, BEAB-Kista

Organisation;
H-div; Elektroniksystem,
Datorsystem

A4 pärm 2002-04-12
E. Åhman
 
10:5 1970-
1981
SRT, STANSAAB,
DATASAAB
Namn- o. anställnings-
nummerordning
Kartong 2002-04-19
E. Åhman
 
10:6 1982-
1990
SRA-H, ERA-H,
ERE-H, BEAB-Kista
Namn- o. anställnings-
nummerordning
Kartong 2002-04-19
E. Åhman
 
10:7 1978-
1981
DATASAAB, IDS

Organisation: Lösbl.pärm:
1977, 1978; Böcker: 1979-03,
1979-11, 1980-07, 1980-10; 1981-04; 1981-09;
IDS-1980-06; 1981-02

Kartong m.
pärmar A5,
o. böcker

2002-04-12
E. Åhman
 
10:8 1980-
1989
Ledningssystem
SRA, Ericsson Radio
Eriksson Radar Electronics
Organisation: 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985,
1987, 1988,
Organisation: 1988, 1989
Kartong m.
böcker

2002-04-12
E. Åhman
 
10:9 1982-
1987
Alfaskop
EIS Ericsson Information Systems

Organisation: 1982, 1983,
1985, 1986, 1987
Kartong m.
böcker

2002-04-12
E. Åhman
 

Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-18
Upp


Grupp 11 PLANSCHER

Nr År Företag Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Status
2002-04-18
11:1 1975 Datasaab Stridsledningssystemet CEPLO ombord på danska fregatterna Peder Skam och Herlof Trolle.
Baksidan: DATASAAB logo

Planch A2 2002-04-12
E. Åhman
 
11:2 1980 Datasaab Stridsledningssystemet MARIL 880, med operatörer ombord på robotbåt typ Norrköping

Planch A2 2002-04-12
E. Åhman
 
11:3 1980 Datasaab Stridsledningssystemet Maril 880 på robotbåt typ Norrköping

Planch A3 2002-04-12
E. Åhman
 
11:4 1980 Datasaab Robotbåt typ Norrköping löper ut i Stockholms skärgård Planch A2 2002-04-12
E. Åhman
 
11:5 1985 Ericsson SRA

Stridsledningssystemet STRIKA 85 för svenska kustartilleriet

Planch A2 2002-04-12
E. Åhman
 
11:6 1960

1990

Ericsson SRA

Mapp med
Fotografi Datamottagre FLUGAN i fpl 35 Draken
Förstoring från Aftonbladet om fpl 38 och styrdata
Teckning om FLUGAN systemet av Kjell Mellberg SRT
Original för julgranspresentation på PPI DS 86
Teckningar om tankar om slutet för dataterminal ADT i Strika 85
1986 Foto almanacka Eriksson Radar m Vapenindikator till MARIL 880 robotbåt Norrköping
SESUB i ubåt Sjöormen
Mapp A3 2002-04-12
E. Åhman
 

Sammanställt från tillgängliga dokument 2003-12-27 P-O Persson
Upp


Grupp 12 Video

Videoband av allmänt intresse.

Ytterligare band finns i Veteranklubbens arkiv.

Nr År Företag Innehåll Arkiv-volym Överl. till Företagsminne Anm
Status
2003-12-17
12:1   STANSAAB
DATASAAB
EIV
EIS
NOKIA
ATC, PDS, ADAPT 2000, RGC, 2 band
Samgåendet EIS-NOKIA
Box 2003-12-17
P-O Persson
RGC-banden
hos
Jan
Hjerten

Sammanställt av P-O Persson 2003-12-27
Upp