Årsmötesprotokollet nu klart

Årsmötesprotokollet finns att läsa här.