Datorgrafik - Veteranklubben - Lindestam

Datorgrafik inom svensk industri förr, nu och i framtiden


Bo Lindestam

Bosse Lindestam har just hittat en artikel där Veteranklubben Alfa nämns tillsammans med Bosse och Alwac (Wenner-Gren-dator).

Bosse berättar:
"Länken www.veteranklubbenalfa.se/veteran/00q1/000215.htm går till den gamla artikel som jag skrev år 2000 (!). Jag kommer ihåg att jag blev uppringd dels av Pär Rittsel, dels av en annan kille med anledning av det skriveriet. Vad Pär gjorde vet vi ju, men vad den andre mannen gjorde hade jag egentligen inte en aning om förrän jag nu
läste mitt namn på en bild.

Det visar sig att det handlar om Datorgrafik inom svensk industri förr, nu och i framtiden en D-uppsats
omfattande 20 poäng av Ulf Stenlund Department of Computer Science Mälardalen University Västerås, publicerad 18 januari 2006.

Utdrag sidorna 11 och 12:

En tidig svensk tillämpning

Veteranklubben Alfa är en förening med tonvikt på äldre datorer. På deras hemsida finns en artikel av Bo Lindestam: "Lite om Alwac men mera om datorhistoria". Lindestam skriver "Jag själv kom mest att syssla med gigantiska topologiska problem för medicinskt bruk, någonting som maskinen inte var särskilt lämpad för. Men det var en finess med minnet, hur tokigt det nu var adresserat och det var att man kunde jobba just topologiskt, dvs i mitt fall tredimensionellt genom ett slags direktadressering. Där gjorde jag stora matrisvridnigar och faltningar, summeringar och allt möjligt med verktyg som jag till sista biten måste utveckla själv." [Invia05]. Exemplet är inte datorgrafik i egentlig mening men visar att den matematik dagens datorgrafik utnyttjar tillämpades redan vid denna tid.
Ämnesområdet datorgrafik tillämpar många vetenskapliga områden bl.a. matematik, psykologi, datavetenskap och design [Kurs1]. Datorgrafiken utnyttjar åtskilliga matematiska begrepp och räknemetoder. När exempelvis en tredimensionell figur ska flyttas, vridas eller transformeras är det naturligt att representera figuren med hjälp av numeriska värden uppställda i en matris. Matrisen kan sedan behandlas matematiskt på olika sätt. I Lindestams artikel fattas visserligen den grafiska komponenten men matematiken finns där. Det är ju just matrisvridningar som är nyckeln till att dagens datorgrafik är så potent.

För att belysa samband och få klart hur framräknade värden presenterades tillfrågades Bo Lindestam per mail. Han hade vänligheten att svara omgående [Lind05]. Så här beskriver han hur resultaten av beräkningarna presenterades: De resultat som beräknades presenteras tvådimensionellt (X/Y) på papper med siffror i varje relevant koordinatkryss (beroende på upplösningen), ungefär som man idag beskriver färg- eller gråskalekomponenten i en pixel i bildbehandling. Med andra ord krävdes det åtskillig iaktagelseförmåga och fantasi av användaren för att kunna tillgodogöra sig den abstrakta siffermängden. Exemplet belyser vilket genombrott 3D-grafiken representerar. Dagens magnetröntgen skulle vara oanvändbar om läkarna skulle tvingas läsa resultatet i form av massor av siffervärden.
Det framgår av Lindestams svar att det projekt han arbetade med handlade om att få fram information om delar av människokroppen. "

/Bo Lindestam
2017-09-13