"Datasaabs Vänner" upphör.

Vår systerklubb i Linköping "Datasaabs Vänner" upphör.

föreningens hemsida kan man läsa:

"Datasaab Vänner upphörde som förening i årsskiftet 2017/2018. DATAMUSEET IT-CEUM förvaltar denna historiska hemsida."

Om hemsidan kan man läsa:

Hemsidan överlever
En överenskommelse har träffats med Thomas Clifford, chef för datamuseet IT-ceum, att Östergötlands museum tar över förvaltning och kostnader för hemsidan datasaab.se.
I skrivande stund är hemsidans filer flyttade till datamuseets server, så det är den vägen ni ser hemsidan redan nu. Före årsskiftet kommer även ägarskapet av domänen datasaab.se att registreras på datamuseet.
Det är förstås med stor glädje och lättnad vi lämnar över vår hemsida till museet nu när vår förening upphör. Vi har ju ca 4500 besökare per månad och många webbsidor som länkar till oss, för att nå inform-ation om Sveriges IT-historia. Så det hade inte känts bra att lägga ner Datasaabs Vänner´s hemsida.
Nu kommer sidan emellertid att uppdateras så att den blir en rent historisk hemsida där de sociala aktivi-teterna utgått.
Sök på datasaab.se!
/ Heike Bergsten

/Webbansvarig