Kickoff och presidiemöte

Presidiet hade kickoff 6 mars inför nya verksamhetsåret och därpå ett presidiemöte

Kickoff

På den anrika restaurangen Prince Palace hade presidiet den årliga "kickoffen". Då diskuterades vad vi skall koncentrera oss på inför det nya verksamhetsåret.

Ett av besluten var att vi skall anordna fler aktiviteter dvs studiebesök, rundvandringar, biobesök. Många förslag till trevliga aktiviteter finns, uppgiften är att hitta personer som åtar sig att hålla i genomförandet.
Vi har en vakans när det gäller kontakt med Hanser Bio, en uppgift som tidigare låg på Aina Ståhle (som utgått ur presidiet). Vi beslöt också att minska på antalet presidiemöten. Dessa skall hållas när det är dags för planerings/diskussion av våra tre "stora" begivenheter: årsmöte, vårmöte och höstmöte. Övriga ämnen skall i möjligaste mån hanteras via mejl inom presidiet.

Presidiemötet

Den stora punkten på presidiemötet var vårkryssen. Den är nu bestämd till tisdag 22 och onsdag 23 maj.
Alla kommer att känna igen sig ("Same procedure as last year"). Men några nyheter finns:
- Deltagarna måste själva betala kostnaden, klubben subventionerar inte vårkryssen (beslöts på årsmötet).
- Ytterligare ett hyttalternativ finns: Insideshytt till ett förmånligt pris.

Vi kommer att skicka ut inbjudan den 22 mars. Då blir det mejl till ca: 90 medlemmar och resterande får kuvert. Senast 9 april vill vi ha er anmälan.

Presidiet har ju fått en ny medlem. På årsmötet valdes Bengt Spångö. Välkommen till presidiet, Bengt!

/Björn Sölving
Webbansvarig