Minnesord över Gunner Christiansen

Veteranklubben Alfas grundare och vår arbetskamrat, Gunner Christiansen har avlidit.

Jag lärde känna Gunner när jag började på ritkontoret på 70-talet. Vi satt nära varandra och jag fick god kontakt med Gunner. Gunner var mycket fotointresserad, vilket även jag är, så jag lärde mig mycket av honom. Han berättade också om arbetet med sitt sommarhus, en nedlagd frikyrka i Uppland, som han byggde om till sommarbostad.

1977 tog Gunner initiativet att bilda en veteranklubb, för att upprätthålla kontakten mellan arbetskamrater, samt att vårda vår historia och kulturarv.

Gunner berättade också om sin uppväxt i Danmark och ungdomsåren under den tyska ockupationen. Han talade en del om den tiden, vilket naturligtvis var spännande att lyssna till. Han och många andra danskar blev tvångsförflyttade till Hamburg för att arbeta i den tyska industrin under delar av kriget.


Gunner var en duktig pingisspelare. På lunchrasterna spelade han och andra pingis i verkstadens källare. Han blev med tiden en mycket skicklig spelare. Han representerade Sverige i flera internationella veteranmästerskap. Han berättade på en av Veteranklubbens vårkryssningar om sitt deltagande i en turnering i Brasilien.

Gunner berättade, att när han var i Rio de Janeiro så skulle ju han och alla veteranspelare besöka berget ”Sockertoppen”. Gunner frågade guiden om det var okej att besöka berget även om man hade diabetes. Efter en stund förstod guiden skämtet. Gunner kom att göra många utlandsresor för att delta i turneringar.

Efter Gunners pensionering kom vi sedan att träffas på Veteranklubbens olika möten.

Sista gången jag träffade Gunner var på hans 97-årsdag, då jag och Tommy Carlsson uppvaktade honom från veteranklubben.

Tack vare Gunners initiativ att bilda en Veteranklubb, har många av oss fortfarande god kontakt med många av våra tidigare arbetskamrater, genom de olika träffar som Veteranklubben ordnar.

Gunner var en mycket trevlig och initiativrik person som jag är glad att ha fått förmånen att lära känna.

Sven-Åke Jidenius
Arbetskamrat och President i Veteranklubben Alfa.