Arbetskamratlunch 25/9 Resultat.

Presidenten berättar

I går när 7 veteraner kom till vårt vanliga "stamlokus" i Veddesta för att äta Veteranlunch, var det stängt.
Inget meddelande om det var för gott eller annan information fanns.

Vi omgrupperade oss till Welcome Hotel, men där serveras numera ingen lunch och på Lasse Maja är prisläget inget som passar pensionärer som ska betala själva.

Nåväl nya överläggningar och 5 av oss tog oss till det svenskaste mat-haket som finns, nämligen IKEA. Det är en pålitlig restaurang med ett bra prisläge.

Mer info kommer om nästa arbetskamratlunch 30/10.

/President Sven-Åke