Besök på regementets dag Enköping 2018-10-06

Besök på regementets dag Enköping 2018-10-06 med specialvisning av Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT)


Ordf. i Försvarets Historiska
Telesamlingar tillika Brigadgeneral
och försvarsmaktens Ledningssystemchef
Anna Eriksson

Få Alfa-veteraner hade hörsammat presidenten Sven-Åke Jidenius inbjudan till specialvisning av försvarsradio på regementets dag i Enköping 6 oktober. Veteranklubben hade fått en inbjudan till en VIP-visning från ordföranden i Försvarets Historiska Telesamlingar tillika Brigadgeneral och försvarsmaktens Ledningssystemchef Anna Eriksson. Staden hyser idag Ledningsregementet från att tidigare ha varit ett Pansarregemente (P1).

Det blev endast två alfa-veteraner som åkte till detta evenemang: ordföranden Sven-Åke Jidenius och Matts Pettersson. Vi fick vara med om en väldigt givande dag med många intressanta moment. Vi blev även bjudna på förvarets goda lunch i regementets matsal.
Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) i samarbete med Teleceum, hade anordnat en temporär utställning med temat ”Försvarsradio 100 år” med bakgrunden att belysa hur radion kom att användas inom det Svenska försvaret från slutet av 1800-talet och fram till idag.


Presidenten vid stridsledningsvagn modell Ä


Presidenten i en mobil radiocentral från 1960-taletMed denna utställning hoppas man förmå Enköping’s stad att permanenta den och inhysa den i en permanent lokal utanför regementets område så att allmänheten kan få tillträde till den.

Utvecklingen inom det tekniska området och utnyttjandet av radio inom olika försvarstillämpningar var några av de områden som exemplifierades och förevisades.
Förvarets betydelse för den svenska radioindustrins tillkomst och utveckling belystes också på utställningen vilket även dokumenterats i form av broschyrer vilka kan lånas av oss :

- Svenska försvaret och radioindustrin
- Radioutveckling för det militära flygsambandet
- Första radiosambandet, flyg-mark
- Ubåtsradio
- Radioutvecklingen inom den svenska armén


Matts Pettersson vid mobil
ledningscentral modell 80

   


Växeln hallå, hallå…/Matts Pettersson, Sven-Åke Jidenius
2018-10-21