Till alla Veteraner som kommer med

Till alla Veteraner som kommer med till höstträffen i morgon på Nationalmuseum.

Försök komma i god tid före kl 13.45 fredag den 16 nov. Det har varit en del förseningar i SL-trafiken den senaste tiden. Nationalmuseum är också mycket populärt varför det har visat sig ibland uppstå köer utanför insläppet till Nationalmuseum som kan uppgå till en kvart. Eftersom våra inbokade guider har fixerade arbetspass är det bra att komma till museet med tidsmarginal för att inte missa någonting.

Välkomna!

Ceremonimästaren