Preliminära datum för årsmöte och vårkryss

Preliminära datum för årsmöte och vårkryss

Årsmöte preliminärt tisdag 19 februari 2019. Sollentuna.
Vårkryss preliminärt tisdag 21 maj 2019. Med övernattning på båten.

/Ceremonimästare Jan N.