Vilka har betalat för årsmöte/medlemsavgift?

BÄSTA VETERANER!

När ni gör inbetalningar till klubben ANVÄND BARA ERT NAMN. Jag vet vad inbetalningen gäller.
Nu har jag ett stort antal inbetalningar som jag inte kan spåra.
Jag ber er därför att mejla eller kontakta Myntmästaren och ange det konto varifrån in gjort inbetalningen.
Har i dagsläget ingen som helst kontroll på vilka som ska deltaga på årsmötet respektive vilka som betalat medlemsavgiften.

Myntmästaren
Perjan.persson@telia.com