Referat från årsmötet 19 februari 2019

Årsmötet 2019.

Det börjar bli tradition att vi håller årsmötet i Amorinasalen i Sollentuna. I år ändrade vi upplägget. Genom att dels starta redan kl. 11.30 med Årsmötet och efter det ta lunch och sedan fortsätta med föredragen. För att hinna med allt innan Årsmötet, var vi några som kom dit vid tiotiden för att förbereda allt. Hämta ut nyckel, prata med vaktmästaren om ljud- och bildanläggningen. Vi ville vara 100% på att allt fungerade som det ska. Bära in allt som behövdes för mötet, ställa fram bord på podiet, duka borden där vi skulle servera bubbel (alkoholfritt) och chips, mm.

Många veteraner kom i god tid och hann med att prata med varandra innan mötet startade.
Kl. 11.30 hälsade Presidenten alla närvarande välkomna till årsmötet. Traditionsenligt började vi innan mötet, med att tända ett ljus, resa oss upp, för att under en minut hedra våra under året 7 avlidna kamrater.


Stefan Blixt t.v. Vi har ingen bild på Anders, hör gärna av dig!

Därefter presenterades klubbens tre nya medlemmar: Stefan Blixt, Anders Östrand och Gunnar Hansson. Stefan som var närvarande välkomnades av mötet.

Sedan presenterades det avgående Presidiet.

Efter det förklarade Presidenten årsmötesförhandlingarna öppnade.


Ingvar (för några år sen)

Jan Nilsson avgick som Ceremonimästare. Som ny Ceremonimästare valdes Ingvar Vänman. Ingvar har ett förflutet inom IDS mellan åren 1970–1980.

Ingrid Forsberg avgick som Stf 2. Jan Nilsson valdes till Stf 2.
Övriga i Presidiet, Valberedningen och Revisorerna omvaldes.
Ingvar Vänman hälsades välkommen till Presidiet.
Björn Sölving valdes som adjungerad till Presidiet.

Rolf Karsvall fick i Jan Perssons frånvaro, föredra klubbens ekonomi 2018 och budget för 2019. Jan och Ingrid avtackades av Presidenten för sitt stora engagemang för klubben, med varsin blomsterbukett.
Presidenten överlämnade sedan ordet till Ceremonimästaren, som informerade om att nu var det dags för buffen på Scandic Star Hotel. Tack vare att Årsmötet klarades av på kortare tid än vanligt, fick vi lite mer tid för att äta och umgås.


Rolf Lindén (U137) t.v. och Malte Jönsson (gäst)) t.h.

Kl. 14.00 var vi tillbaka i Amorinasalen för att lyssna på två föredrag. Ett om F18s historia och om deras kamratförening. Det andra föredraget handlade om den ryska ubåten U137s grundstötning 1981.

Jan-Olaw Persson från F18s kamratförening berättade om Kungliga Södertörns flygflottiljs historia. Förbandet var förlagt på Tullinge flygfält i Tullinge. Det var verksamt mellan åren 1946–1974. Det bestod av jaktflygplan och de plan som fanns när flottiljen avvecklades var J35 Draken.
Men med tanke på att Stockholm inte hade något närliggande luftskydd, upprättade man något som kom att heta Huvudstadsjakten. Flygplan var J35 draken. Den fanns mellan 1981–1985. Det var två divisioner underställda F1 och senare F16.

På F18s område fanns en STRIL-anläggning. Det var en Luftförsvarscentral (LFC) för Luftförsvarssektor O2, Falken. 1992 genomfördes det sista incidentberedskapsdygnet vid anläggningen. Vår föredragshållare hade arbetat inom den anläggningen.

F18 har en Kamratförening, ungefär lika stor som vår Veteranklubb. Jan Nilsson har goda kontakter med Kamratföreningen och tanken är att vi ska se om vi kan få till utbyte med dom. Vi kan kanske få deltaga i något av deras evenemang. Presidiet ska träffa dom och få ta del av deras verksamhet.

Nästa föredrag handlade om den ryska ubåten U137s grundstötning i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Det var Erik Åhman, som känner Rolf Lindén, som tipsade klubben om att Rolf kunde berätta om vad som hände, efter det att U137 grundstött.

Rolf var vid händelsen överstelöjtnant vid Blekinge kustartilleriförsvar. Han blev då direkt inblandad i allt som kom att handla om ubåten. Det blev ett antal dramatiska dagar för det svenska försvaret. Det här var något som ingen var förberedd på. Det fanns en misstanke på att det kunde finnas atom-bestyckade torpeder ombord. För att ta reda på det, så tog FOA dit utrustning som kunde detektera strålning. Genom att lägga sig nära med en båt, emot skrovet på ubåten, kom man tillräckligt nära, för att kunna mäta ev. strålning. Det visade sig att det var atombombsbestyckade torpeder. Det var en skrämmande upptäckt.

Samtidigt närmade sig en stor rysk flottstyrka vår territorialgräns. Skulle dom gå in och frita ubåten med våld? Under tiden hade man fått fram ett rörligt kustartilleriförband till Rosenholm. Man kopplade in målföljning så snart eldledningen kommit på plats. Man övergick till hoppfrekvens och det noterades direkt av ryssarna, flottstyrkan stannade strax utanför gränsen. Dom förstod att nu kunde dom bli ett mål för vårt kustartilleri.

Så småningom löste sig det hela, utan att något våld behövts. U137 drogs av grundet och bogserades ut till vår territorialgräns, där den sen fick klara sig själv.

Men man undrar vad var syftet var med att U137 var på väg, så långt in i Karlskrona skärgård?

Vi fick uppleva två mycket intressanta föredrag.

Mitt i Rolf Lindéns föredrag gjordes en kort paus för lite mingel som bestod av mousserande alkoholfritt vin, läsk och chips.


Lottförsäljare Leif Jonsson
låter Lars Stelling välja

Våra lottförsäljare hade som vanligt gjort ett bra arbete och sålt alla lotter. Rolf Karsvall fick även sköta lotteriet i Jan Perssons frånvaro. Det skötte han galant och några lyckliga vinnare fick lite olika saker att glädjas åt.

Våra båda föredragshållare avtackades av vår Ceremonimästare med varsin flaska vin och applåder från mötet.

Vi var 57 veteraner och 3 gäster samt 2 gästföreläsare.

Stort tack till alla medverkande för årsmöte och föredrag.

I nästa nummer av alfa-nytt kommer fler bilder och mera text.

/Sven-Åke Jidenius
2019-02-24