Några bilder från arbetskamratlunchen 26/2 2019

Några bilder från arbetskamratlunchen 26/2 2019

Tre Rune-Winter-bilder:

Fyra Sven-Åke-Jidenius-bilder:

/Björn Sölving
2019-03-06