Presidiemöte idag: Viktigt beslut om mejldistribution

Presidiemöte idag: Viktigt beslut om distribution av mejl vid nyhet på webben

För att bättre nå ut med information till våra medlemmar beslöts att förändra nuvarande princip. Det finns idag två principer:

1: Distribution av inbjudan/kallelse och alfa-nytt (Ingen ändring här)

Normalt sker distribution via kuvert, men medlem kan begära att få samma per mejl istället. Man begär detta via mejl till presidiet@veteranklubbenalfa.se ( och sparar en icke föraktlig portokostnad för klubben).
Ca 45% av våra medlemmar har valt detta.


2: Distribution av meddelande "Nyhet finns på webben" Ändring!

Tidigare funktion: Distribution sker via mejl till de som begärt på startsidan.
Ny funktion: Distribution sker till alla medlemmar som har angett mejladress och som inte avböjt denna funktion. 

Man avböjer denna funktion via mejl till presidiet@veteranklubbenalfa.se

/Presidiet, Björn, webbansvarig