Veteranklubben inför nytt retursystem


Förslagställare:
Myntmästare Jan Persson


Ceremonimästare
Ingvar Wänman:
Bra förslag!

Veteranklubben genomför nytt retursystem

Klubbens finanser går mot en åtstramning, minskande medlemsantal och ökande papperskostnader skapar ett besvärligt läge. Något måste göras!

På senaste presidiemötet framförde vår myntmästare ett förslag att medlemmar ( de som fortfarande får alfa-nytt per post) skall returnera lästa nummer till presidiet. Presidiet beslöt efter viss diskussion att säga JA till förslaget.

Vår nytillträdde Ceremonimästare Ingvar Vänman tog även upp miljöaspekten i förslaget och menade att Veteranklubben därigenom tar sitt miljöansvar och även visar vägen för andra klubbar.


Presidiet konstaterade efteråt att en hel del återstår innan beslutet kan sjösättas. Bl.a måste förvaringsfrågan lösas.

/Avlyssnat av Björn, webbansvarig
2019-04-01