Begravningen av Björn Sölving 18/7 2019

Björn Sölving begravdes torsdagen 18 juli i Görvälns kapell i Järfälla.


Det var många som ville vara med och ta ett sista farväl av Björn.

Familjen, släkt, vänner, arbetskamrater och från föreningar som Björn var med i.

Från Veteranklubben Alfas Presidium, närvarade 6 personer. Veteranklubben hade också med en blomsteruppsättning, med ett band med texten, ”Ett sista tack, Veteranklubben Alfa”.

Efter begravningsakten, hölls minnesstunden i församlingshemmet vid Järfälla kyrka, beroende på att där fanns det tillräckligt med platser för alla närvarande.

Under minnesstunden var det många som berättade om Björn. Från Veteranklubben berättade Rolf Karsvall, Jan Persson, Lars Fossum om både arbetsliv och fritid tillsammans med Björn. Att Björn har varit en mycket uppskattad person, var något som verkligen belystes av alla talare.

Presidenten berättade om Björns mycket stora och avgörande insatser för Veteranklubben Alfa. Presidenten riktade också ett stort tack till Björns familj och framförallt till hustrun Anita, som kanske hade fått stå tillbaka ibland, när Björn hade något viktigt som han måste göra för Veteranklubben.

Minnesstunden avslutades med att sonen Fredrik berättade om sin far. Fredrik sa också att Björn kanske redan var i full färd med att undersöka om det behövs någon Webbsida, dit han kommit.

Presidenten för Veteranklubben Alfa.
Sven-Åke Jidenius


Foton:Tommy Carlsson

/Mats Berglind
20190730