Till minne av Bo Lindestam

Till minne av Bo Lindestam


Nu har en mer än 60 år lång vänskap brutits.

Bosse och jag träffades första gången på Lv 6 i Göteborg under några sommarmånader 1958 då vi båda fick en kort soldatutbildning.

Vi träffades igen 1962 för en 10 månader lång teknikerutbildning på Radarskolan i Göteborg. Redan då imponerades jag av hans intelligens och vinnarskalle. Bosse bidrog i hög grad till att jag valde mitt första jobb på SRT i Stockholm och inte på SAAB i Linköping. Han hade gjort sitt examensarbete på SRT och pratade mycket väl om företaget och dess satsning på nyutexaminerade civilingenjörer i samband med stora jobb för försvaret.

Under slutet av 60-talet och under 70-talet samarbetade vi i många stora, och för SRT betydelsefulla projekt. Jag ska här bara ta upp TERCAS som ett exempel på ett projekt där Bosses insatser var ovärderliga. Han analyserade under många långa och svåra diskussioner med vår kund de operativa krav som de ställde på vårt system, krav som bitvis var mycket annorlunda än vad vi var vana vid från kunder i västvärlden. Han omsatte sedan detta till lösningar som fullt ut accepterades av kunden och som verksamt bidrog till att vi fick detta viktiga kontrakt.

I början av 80-talet skildes våra vägar och därefter blev våra kontakter mera sporadiska. Under senare år har vi dock haft telefonkontakt några gånger varje år för att bl. a återuppliva minnen från ”den gamla goda tiden”. För mindre än en månad sedan hade jag ett längre samtal med Bosse, ett samtal som jag uppskattade mycket och som jag också tror att han gjorde, trots de svåra omständigheterna.

Jag saknar Bosse, speciellt för hans vänskap och kunskap, men också för hans energi och framåtanda. Jag beklagar den svåra förlust som drabbat Bosses familj och vill visa mitt deltagande i deras sorg.

Ingvar Andersson