Information om Höstmötet


Föredragshållare
Vi har lyckats engagera en mycket lovordad och kunnig föredragshållare nämligen Tomas Englund.
”Tomas Englund som pionjär inom svensk slagfältsarkeologi, har sedan 2003 ägnat sig åt att studera slaget vid Baggensstäket.
På Södertörns högskola är hans arbete föremål för en doktorsavhandling med syfte att till att problematisera stridsredogörelser och förloppen av slaget.
Avhandlingen baseras på det arkeologiska material som under hans ledning framtagits från de båda slagfälten och som jämförs och diskuteras i förhållande till skriftligt material och den traditionella historiebilden.
Hans resultat visar på en tydlig skillnad mellan dessa källmaterial och kan därför presentera en delvis ny syn på vad som utspelades på platsen”.

Övrigt #1
Menyn till dagens lunch på Armémuseum släpps i slutet av kommande vecka.

Övrigt #2
För den som vill läsa om ”Rysshärjningarna” rekommenderas boken Brända hemman av Gunnar Lind.
Om du ännu inte har anmält dig så har du inbjudan här =>

Klicka på bilden så får du en större bild och komplett inbjudan (2 sidor) =>

OBS! Bara för Veteranklubbens medlemmar + gäster!

/Ceremonimästare
Ingvar Vänman

/Mats Berglind
2019-10-30