Minnesord om Bosse Lindestam

Minnesord om Bosse Lindestam


Har nåtts av den sorgliga nyheten att Bosse, min chef och arbetskamrat från förr lämnat oss.

I februari 1968 intervjuades jag av Bosse för en anställning på SRT. Intervjun var rätt krävande, lite som en muntlig tentamen, och typisk för den kombination av nyfikenhet och ambition som var utmärkande för Bosse. Som chef för programmeringsavdelningen var Bosse navet i definitioner och utvecklingen av de systemfunktioner som vi levererade till våra svenska och internationella kunder. Han ställde höga krav på oss och utgick som en självklarhet att vi skulle klara av våra uppgifter. Vi var ju en del av hans team. Detta skapade en kreativ och stimulerande arbetsmiljö fri från pekpinnar och detaljstyrning. Inte konstigt att vi trivdes

Bosse var utomordentligt begåvad, kunnig och produktiv. När vi fått in en omfattande kravspecifikation från en presumtiv kund hände det ofta att han på morgonen efter vi fått den kom tillbaka med en omfattande systembeskrivning, tydligt handtextad och mycket välformulerad och säljande. Han ville ha in synpunkter men det var sällan man hade invändningar.

Utmaningar och nya tillämpningar stimulerade Bosse även om dåtidens teknik och eller våra produkter och kompetens inte riktigt kunde åstadkomma de lösningar han ville se. Jag tänker på exempel som bildbehandling för att upptäcka och bedöma cancertumörer, bildanalys för att för att förbättra virkesutbytet för sågverk, automatiserade bagagehanteringssystem för flygplatser och en flygplanssimulator för utbildning av Viggenpiloter.

Bosse var rättfram, modig och medveten om sin och företagets förmågor. Jag tror att detta var ett av skälen till att han inte följde med till SRA då vi köptes upp av Ericsson. Han hade låtit SRA´s ledning förstå att de hade mycket att lära sig av oss, inte tvärtom. Han följde med till Ericsson Information och våra vägar skildes.

Som människa var Bosse mycket vänlig och omtänksam. Han stod upp för sin personal och stimulerades oss till självständighet och att tro på oss själva. Med andra ord en mycket omtyckt chef.

Tankarna går nu till hans familj som bär sorgen efter Bosse.

Göran Levin


/Mats Berglind
2019-11-06