Några bilder från Arbetskamratlunchen den 28 januariTisdagslunchen den 28/1 2020.


Här kommer några bilder på deltagarna från årets första Arbetskamratlunch.

Det blev välbesökt och många intressanta samtal fördes runt borden.


Kjell Lökensgård, Arvi Väin, Eron Petersson, Carl-Göran Sehlberg och Hans Forsberg. (foto RW)


På vänster sida: Ove Kjellberg, Leif Grimstål, Carl-Axel Bruno, Rolf Karsvall, Lars Stelling, Kjell Lökensgård (skymd) Arvi Väin (skymd) och vid bordsänden Eron Petersson. På höger sida sitter närmast Matts Pettersson och sedan Mats Berglind, Ingvar Vänman, Ronny Derelid, Leif Jonsson (foto RW)


Göran Bäckman, Sven-Åke Jidenius, Anders Lindström och Jangunnar Rönnlund. (foto RW)


Från vänster syns Eron Petersson, Carl-Göran Sehlberg, Hans Forsberg, Claes-Göran Hörnqvist, Leif Jonsson, Ronny Derelid, Mats Berglind (skymd) och Matts Pettersson. På höger sida sitter närmast Arvi Väin och sedan Kjell Lökensgård och Lars Stelling (delvis skymd). (foto RW)


Sven-Åke Jidenius. (foto RW)


Ingvar Vänman. (foto RW)


Jangunnar Rönnlund och Lars Stelling i samspråk. (foto RW)


På andra sida bordet från vänster har vi Ove Kjellberg, Leif Grimstål, Carl-Axel Bruna, Rolf Karsvall, Rune Winter och Lars Stelling samt på denna sida närmast Leif Jonsson och Ronny Derelid (delvis skymd). (foto S-Å)


Anders Lindström, Jangunnar Rönnlund och Göran Bäckman. (foto S-Å)


Närmast från vänster Hans Forsberg och och Carl-Göran Sehlberg. På andra sidan bordet från vänster ses Carl-Axel Bruno, Rolf Karsvall, Rune Winter, Lars Stelling, Kjell Lökensgård, Arvi Väin och vid bordsänden sitter Eron Petersson. (foto S-Å)


Bordet närmast från vänster ser vi Leif Jonsson, Ronny Derelid, Ingvar Vänman, Mats Berglind, Matts Pettersson och stående Claes-Göran Hörnqvist. På denna sida av bordet har vi från vänster Rune Winter, Rolf Karsvall och Carl-Axel Bruno. I bakgrunden skymtar Anders Lindström och Göran bäckman. (foto S-Å)


Några veteraner från Veteranklubben Alfa som samtalar under en tisdagslunch på Restaurang Grabbarna i Barkarbystaden. (foto S-Å)

Fotografer: RW = Rune Winter och S-Å = Sven-Åke Jidenius2020-02-01
Mats Berglind