Rapport från Årsmötet 2020

Veteranklubben Alfas årsmöte 26 februari 2020.Årsmötet är numera som vanligt förlagt till Sollentuna. I år kunde vi inte använda Amorina-salen, eftersom den används på dagtid av kommunens anställda. Kommunalhuset genomgår en ombyggnad. Så i år hade ceremonimästaren bokat ett konferensrum på Hotell Scandic Star. Vi hade både lunchen och mötet på hotellet.

Många veteraner kom i god tid och hann mingla med varandra. Delar av Presidiet hälsade alla Veteraner välkomna och delade ut namnbrickor och det trevliga programbladet, som Rolf Karsvall tar fram till våra möten. Som vanligt var lunchen i hotellets matsal, med start kl.11.30.

I år blev vi serverade vid bordet och slapp att köa vid en buffé. Soppa och varmrätt som jag tyckte smakade bra. Sedan kaffe och en kaka. Det gick livligt till vid matborden, inte på grund av någon dryck, utan mer av att man träffas och pratar.

Årsmötets var på konferensavdelningen på plan 8 kl. 13.00 var vi samlade och Presidenten hälsade alla välkomna till årsmötet. Som vanligt inledde Presidenten med att tända ett ljus och vi har en tyst minut för att hedra de Veteraner som avlidit sedan förra årsmötet. Samtidigt visades ett bildspel med dessa veteraner.

Därefter presenterades en av de nya Veteranerna som var närvarande. Det var Torbernt Hjelmvik som hälsades mycket välkommen till klubben av Presidenten.

Det avgående Presidiet presenterades av Presidenten. Presidiet har under 2019, förutom Sven-Åke Jidenius bestått av Tommy Carlsson, Bengt Spångö, Jan Persson, Ingvar Vänman, Rolf Karsvall, Jan Nilsson, samt vår webbredaktör och alfa-nytt-redaktör Mats Berglind.

Sedan öppnade Presidenten årsmötesförhandlingarna.

När vi kom till paragraf 8, om ekonomi, hade revisorerna påpekat att vårt resultat, som var 10 990: -. Vi ska inte gå med vinst. Det har medfört att vi justerat budgeten för 2020, jämfört med den budget som presenterades i alfa-nytt nr 1 2020. När det gäller datorkostnader, har vi i Presidiet varit dåliga på att ta ut våra personliga utlägg för bl.a. papper och färgpatroner. Det är inte bra för budgetuppföljningen.

Revisorerna beviljade det avgående Presidiet ansvarsfrihet, vilket även ett enhälligt årsmöte gjorde.

Presidenten Sven-Åke Jidenius hade avböjt omval för kommande år.Presidiet är enl. följande:
President Jan Nilsson Nyval 1 år
Vice President Tommy Carlsson Omval 2 år
Skrivare Bengt Spångö Omval 2 år
Myntmästare Jan Persson 1 år kvar
Ceremonimästare Ingvar Vänman 1 år kvar
Stf 1 Rolf Karsvall Omval 2 år
Stf 2 Sven-Åke Jidenius Fyllnadsval 1 år
Av Presidiet föreslagen att bli adjungerad till presidiet:
Webbmaster/Redaktör Mats Berglind Val 1 år
Revisorer är enl. följande:
Revisor 1 Marie Gadd Omval 2 år
Revisor 2 Hans Forsberg 1 år kvar
Stf Kjell Johansson Nyval 2 år
Presidiet förslår till valberedningen följande personer:
Ordförande Kaj Jakobsson Omval 1 år
Ledamot Matts Pettersson Omval 1år
Stf Kjell Johansson Nyval 2 år


§15. Övriga ärenden

Särtrycket: På initiativ av Erik Åhman arbetar vi med att ta fram ett särtryck ur en skrift från Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT). Erik Åhman påpekade att det är Bo Lindestam som tagit fram kapitlet om Ledningssystem. Tanken är att trycka den för att kunna tillhandahålla den till medlemmarna i Veteranklubben, samt övriga intressenter utanför klubben. En dialog förs med SAAB om sponsring, tacka vare veteranen Jan Wiberg som fortfarande arbetar på Saab.

Vår-kryssningen: Vi har på senare år oftast haft kryssningar över ett dygn, men även vid något tillfälle bara över dagen. Vi frågade mötet vilken typ av kryssning som närvarande veteraner föredrog.
-Dygnskryssning ca 18 st.
-Dagskryssning ca 16 st.
Alla 57 närvarande röstade inte, vilket kanske tyder på att man inte har tänkt att åka på någon form av kryssning. Ceremonimästaren påpekade att det är betydligt lättare att få externa föredragshållare på en dagskryssning.

Carl-Axel Bruno: Veteranen Allan Ekengren bosatt i USA, hälsade via Carl-Axel till alla veteraner.

Arkivet: Rolf Karsvall har skrivit en redogörelse om arkivet i alfa-nytt nr 1 2020. Ett påpekande är att arkivet inte är sökbart på våra ursprungsföretag som Standard Radio eller Stansaab. Det är något som ska åtgärdas.

Som avslutning meddelade vår nya President Jan Nilsson att Presidiet har utsett Sven-Åke Jidenius till Hedersmedlem i Veteranklubben Alfa.

§ 16. Mötesordföranden Sven-Åke Jidenius tackade veteranerna för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Sven-Åke överlämnade därefter ordet till Ceremonimästaren Ingvar Vänman.

Efter en bensträckare, berättade Ingvar, att som första föredragshållare ska Sven-Åke berätta om att arbeta i Kina. Sven-Åke arbetade i Kina under 14 månader med början under hösten 1997. Det var för Electrolux, som blivit delägare i en kinesisk kylskåpsfabrik i Hunan-provinsen. Uppdraget var att konstruera 5 nya kyl- och frysprodukter för den kinesiska marknaden. Det var en mycket intressant upplevelse att arbeta och bo där. Allt fungerade bra så det blev många positiva minnen från Kina.

Nästa föredrag hölls av Bertil Gustavsson, tidigare anställd på Saab, om ett Airborne Surveilance System baserat på EriEye. Systemet baseras på en flygburen radar som Saab (Ericsson) utvecklat och sålt till flera länder. Det är ett mycket kompetent, flexibelt och mångsidigt system. Det var ett stort och komplicerat projekt med många inblandade och en kultur som är olik vår svenska. En synnerligen viktig sak var att bygga upp personliga kontakter med kundens alla inblandade personer, kundens representanter var genomgående i mycket hög ställning. Det var många möten där man träffades och lärde känna varandra, innan man börjar prata konkreta affärer. Kunden ville gärna förlägga möten ute i öknen, där man i stora tält hade middagar, lärde känna varandra och till slut, efter diskussioner, satte affären. När man träffades i Sverige, var en båttur i skärgården mycket uppskattat. Hur systemet fungerar i detalj, med alla olika möjligheter, är något vi kan lämna därhän. Mycket intressant att få ta del av hur en sådan stor affär genomförs / går i lås.

Sist men inte minst, berättade Anders Malmgren om dagens Stril-system. Flygvapnets Stril 60-system, materialomsattes under 90-talet utifrån modern hårdvara (state-off-the-art) och nya funktioner inklusive bland annat moderna, dvs. internationella kommunikationssystem. Utbildningssystemet och det skarpa systemet uppgraderas, vidmakthålls samt underhålls parallellt. Uppgradering (ny release) genomförs efter fasta scheman. Byte av hårdvara genomförs t.ex. vart femte år. Bibehållande av kompetenser och resurser hos leverantören har varit prioriterat.

Två mycket intressanta föredrag.

Sven-Åke Jidenius


Avgående ordföranden Sve-Åke Jidenius. (foto Rune Winter)


Ceremonimästaren Ingvar Vänman talar till intresserade åhörare. Främre raden från vänster Lars Stelling, Finn Hultman, Gunnar Blomquist, Nils Byström och Kjell Johansson. Roland Jonsson i andra raden syns mellan Finn och Gunnar (foto Sven-Åke Jidenius)


Pia och Sven-Anders Sturesson. (foto Sven-Åke J)


Agneta Östlund och Lars Söderström. (foto Sven-Åke J)


Lars Stelling, Rolf Karsvall och Inge Lööw. (foto Sven-Åke J)


Carl Axel Bruno. (foto Sven-Åke J)


2020-03-11
Mats Berglind