Vad är överhörning

Vad är överhörningJanne Boman förklarar vad överhörning är. Förklaringen är hänvisad från artikeln "Mina minnen från Bundespostaffären" i alfa-nytt nr 2 2020. Läs arikeln här: tbd

Ström som flyter genom en enkel elkabel ger upphov till ett elektromagnetiskt fält. (Gul)
Detta fält sprider sig ut i rummet och kan detekteras av en annan elkabel som finns i fältet.
En dataterminal är normalt ansluten via två trådar till centralenheten och data i form av strömpulser flyter in från ena ledaren till terminen och går tillbaks i den andra ledaren. Eftersom strömmen är lika stor i båda ledarna avger båda ett lika stort elektromagnetiskt fält men fälten i ena ledaren har motsatt riktning mot den andra ledaren.

Lägger man de två ledarna tätt tillsammans (tvinnar dem med varandra) får man en tvinnad två-trådskabel som inte avger något fält, fälten tar ut varandra.
En riktigt tvinnad tvåtrådskabel avger alltså ingen märkbar strålning.


Om man av någon anledning kopplar in terminalen fel, exempelvis låter ena ledaren komma från en tvåtrådskabel (#1) och den andra ledaren från en annan tvåtrådskabel (#2) ligger de inte längre tätt ihop och denna koppling genererar ett störande elektromagnetiskt fält och blir också känslig för inkommande störning.
Terminal #1 och Terminal #2 stör varandra eftersom de delvis använder samma tvåtrådskablar.

Det var detta som hade hänt med installationen i Darmstadt. Ett fåtal terminer hade kopplats in fel.
Jag insåg att det var lätt att koppla fel när jag tittade på de olika kabelbuntar som fanns på vinden hos Bundespost-huset i Darmstadt. En sådan kabelbunt kunde innehålla 100-tals tvinnade kabelpar.
Nedan visas olika typer av kabelstammar.
Denna kabelstam kan vara dragen till ett rum där det finns 4 terminaler och varje terminal får sitt eget tvåtrådspar. Man kan se att det finns 4 tvinnade trådpar och det är viktigt att en terminal är ansluten till ett tvinnat par.
Det gäller att hålla reda på vilka enskilda trådar som bildar trådparet
Kabelstam med 4 tvinnade trådpar:

Om man har en kabelstam med 100-tals tvinnade trådpar är det inte så lätt att hålla reda på de olika trådarna, att de två enskilda trådarna till en terminal hör till samma trådpar.
Så här kan en kabelstam med 900 tvinnade trådpar se ut. Ytterdiameter 73 mm:

När jag kom upp på vinden och såg hur det såg ut blev jag förstummad, där fanns tjocka sammanflätade kablar (kabelstammar) som jag aldrig tidigare sett.
På stora kopplingsbord kunde man koppla samman kablar från olika håll och på så sätt ansluta trådpar till olika rum i huset. Men det gällde att koppla rätt med alla trådpar.Janne Boman
2020-04-20