Årmötesprotokollen finns tillgängliga för medlemmar

Om du vill läsa Årsmötesprotokollen så finns dom tillgängliga på hemsidan.
Till vänster på hemsidan väljer du Möten och sedan Protokoll enligt exemplet nedan.
Fyll sedan i medlemslösen så kommer du till en lista med Årsmötesprotokoll.


Mats Berglind
2020-05-06