Vad gör dom i Presidiet...

Presidiet försöker jobba med klubbens verksamhet så gott det går.


Mötet i mars månad varade under 2 dagar och hölls per capsulam.
Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna möts.
Presidiet använde sig dock av moderna digitala hjälpmedel (mail)... men det tog ändå 2 dagar!!

Men förra veckan var det dags för ett riktigt möte med viss social distansering.
Vi träffades utomhus hos Myntmästaren Janne Persson i Vallentuna.
Han bjöd på fika och rabarberpaj med vaniljvisp. Smaskens!
Vädret var med oss ända tills det var dags att avsluta mötet, då kom regnet.


Janne Nilsson, Bengt Spångö, Mats Berglind, Janne Persson och Tommy Carlsson.
fotograf: Sven-Åke Jidenius

Ej närvarande ledamöter, Rolf Karsvall och Ingvar Vänman, bidrog "per capsulam".


Mats Berglind
2020-07-07