Åter till Veteranklubbens hemsida  Åter till Produkter och System

Besk, Facit, Saab, Blood-Hound, Censor 932, RGC...

1. SM Eriksson kommenterar programmet i P1 Vetenskapens Värld om datorhistoria.

2. SM Eriksson: Några tillägg om bla Facit DS9000 och Alwac

1.SM Eriksson kommenterar programmet i P1 Vetenskapens Värld om datorhistoria.

Från: Stig Eriksson
Till: Vetenskap@SR.SE
Datum: den 10 februari 2000 21:16
Ämne: Datorhistoria


Jag hörde med stort intresse programmet i Vetenskapens Värld om datorhistoria. Det stötte mig att det "svenska innehållet", bortsett från Besk hade en sådan påtaglig slagsida mot vad Facit och Saab uträttat. Efter mitten av 50-talet efter "Besk-epoken" hade vi på Standard Radio &Telefon AB, SRT,startat aktivitet på det som i dag kallas datorområdet.

Verksamheten baserades på dåtidens PNP-transistorer och ferritminnen. Vår första levererade dator (numerisk/digital) ingick som en mindre del i försvarets Blood-Hound projekt. Datorn hade som uppgift att beräkna erforderlig mängd bränsle för tilltänkt fllygsträcka. Våra utvecklingsarbeten inom datorområdet resulterade bl.a. i datorn "Censor 932". Den hade 32 bitars ordlängd, byggd i sk TTL-logik med ferritminne i moduler om 16 kB. Datorn var centraldator i stridsledningssystemet STRIL 60 med uppgift att bearbeta radarsignaler och ur dem beräkna måldata,position, kurs och fart för ca 100 samtidiga mål. Datorn var för sin tid oerhört snabb, vilket uppnåddes genom att elementära aritmetriska och triogemetriska operationer utfördes i fast uppkopplade program (alltså oberoende av ferritminnets alltför långa cykeltid).

I vårt RGC-system ingick Facits dator DS9000 som av Censors måldata beräknade baninformation för jaktflyget. Detta torde ha varit Facits största leverans (och enda?) av DS9000. Censor 932 har sedan STRIL60:s dagar fortlöpande modifierats med ny teknik och finnes nu i en mängd stridslednings-och lufttrafiksystem. Som en kuriosotet kan nämnas att datorn fortfarande finnes med i Arlandas lufttrafiksystem, ATCAS. 

Det var meningen att hela denna anläggning (en gång levererad av SRT) skulle bytas ut mot en nyare utrustning. Den tilltänkta leverantören av den nya utrustningen har emellertid misslyckats varför Censor 932 i sin uppdaterade version fortfarande utför sitt arbete.

Till den svenska datorhistorien hör kanske datorn Alwac. en i flera avseenden parallell till Wennergrens Alweg. Av en god vän,som en tid arbetade vid Wennergrens laboratorium i Los Angeles hörde jag en historia om datorns utveckling som för tanken till Firma Låsar&Tänger

MVH Stig M. Eriksson , en gång teknisk direktör.

 

2. SM Eriksson: Några tillägg
om bla Facit DS9000 och Alwac

(Kommentar från webansvarige: Denna text erhöll jag från SM Eriksson dagen efter införandet av ovanstående text.)


Hej Björn

Sedan jag skrev till SR erinrar jag mig att Facit faktiskt har levererat ytterligare 2 st DS9000. Så här gick det till:

KFF begärde in offert på en dator, som man skulle ha för mätdatautvärdering.Facit som då hade en leveransduglig prototyp offererade den. Till KFF:s stora förvåning var priset otroligt lågt. Den budget KFF hade för denna affär räckte till 2 st. DS9000 med det låga priset. Till Facits förskräckelse beställde man nu 2 st. i st.f. vad man tänkt !

Om Alwac datorn i Los Angeles berättade min sagesman att där rådde en förfärlig villervalla.De anställda arbetade var för sig på olika enheter i datorn utan någon övergripande ledning. Dessutom ägnade sig personalen mycket åt privat hobbyverksamhet! Datorn skulle arbeta med magnetisk logik, precis som minnesenheterna vi köpte från firman DI/AN i Boston. Alla kretsarna skulle matas från en central HF-generator. När allt var klart och provning startades visade det sig att överhörningen mellan kretsarna var så kraftig att ingenting kunde fås att fungera. Hela labbet och projektet lades ned.

Den Alwac dator som kom fram här i Sverige fungerade tydligen hjälpligt men troligen ej med magnetisk logik. För att bli av med de tillverkade datorerna skänktes de bort. Såvitt jag kan minnas fick bl.a. ett finskt universitet ett exemplar. Här finns tydligen plats för datorhistorisk forskning!

Hej
/ Stig


Ännu en kommentar från webansvarige: Alwac-datorn som nämns i texten användes tidigt på KTH. Bo Lindestam tillhörde skaran som körde program på Alwac.

Söker man efter Alwac på Altavista-Sverige får man 4 svar, bla:
Wenner-Gren som datorfabrikant (Pär Rittsel)
Datorernas historia (Pär Rittsel)