Hon kom, körde med oss och försvann!

Presidiemöte 2000-03-31

 

Idag fredagen sista mars var det Presidiemöte på ICL i Kista.
Hon kom lite försenat några minuter över tio, körde stenhårt
genom den späckade agendan och försvann när det var dags
för lunch. Hon var alltså vår ärade President

Vi behandlade bl a följande:
- Klubbens ekonomiska läge dvs, utfall och årsprognos
  relativt budget.
- Medlemsansökningar och medlemsläget.
- Detaljplanering av vårmötet 19 maj.
- Prel planering av höstmötet 21 september och
  årsmötet 7 december.
- Arkivering av klubbens dokument. Vem gör vad?
  Under detta avsnitt deltog Expresidenten.
- Fortsatt dokumentation av projekt på SRT/Stansaab-tiden.
  Ceremonimästaren åtog sig att vara redaktör.
- Granskning av årets första alfa-nytt som går i tryck i nästa vecka.
- Nästa gång Presidiet träffas är den 11 april då
  utskicket med inbjudan till vårmötet sker.
  Med inbjudan bifogas alfa-nytt (årgång 4 - nr 1) och   medlemsmatrikeln.

/CalleVår ärade President