Kort rapport från Presidiemötet 9 maj 2000

 

Den huvudsakliga uppgiften vid detta möte var att förutom de stående punkterna ekonomi och medlemsläget detaljplanera Vårkryssningen med Silja fredagen den 19 maj.

Eftersom Jangunnar då ej kan deltaga ställer Ställföreträdare 1 John Wijk upp som tf Ceremonimästare under resan. 87 medlemmar och 29 gäster kommer. Nödvändiga dokument är framtagna och namnbrickorna är klara. Nu gäller det bara att Presidiet kommer till Silja-terminalen i god tid – senast 0700 – för att kunna ta emot anstormningen via rulltrappan och gången från T-banan och leda kön till den disk som displayar Veteranklubben Alfa.

Där blir det två luckor för utlämning av biljetter, anvisningar och namnbrickor. Den vänstra för medlemmarna A(ndersson) till L(undström). Den högra för M(anell) till Å(kare). Resp gäst måste följa sin värd. Följ anvisningarna och borda skeppet. Vi ses i Restaurang "Buffet Europa" för frukost!

Höstmötet diskuterades snabbt. Eftersom den härliga sommaren alltid går så fort så är vi snart där dvs på Millesgården torsdagen den 21 september.

På Millesgården må envar ströva fritt för att framåt sextiden gå till Foresta för samkväm med alla övriga från klubben. Gäster är naturligtvis också välkomna. Kallelse med alfa-nytt nr 2 kommer under första veckan i september. Anmälan kommer att kunna göras via alla idag kända medier inkl snigelposten.

Årsmötet har vi ju sedan länge spikat till torsdagen den 7 december. Presidiet har nu lyckats att dels lösa det ekonomiskt och dels hitta ett lämpligt ställe.

Alla Veteraner är välkomna till Oasen i Kista där vi tidigare haft så många årsmöten. Bra läge nära T-bana och bussar, rymliga lokaler och bra mat. Kallelsen med detaljer och alfa-nytt nr 3 kommer i november.

Hälsn/Calle

PS 1. Glöm inte att det är Silja Line vid Värtan som gäller den 19 maj.

PS 2. Nu har alla chansen att skriva något i alfa-nytt nr 2 och 3. Tänk till och fatta "PC’n" och maila till Skrivaren. Det kommer att uppskattas.

/2000-05-09