Kort rapport från presidiemötet (2000-10-19)

Denna gång kunde Myntmästaren ej närvara (på resa i Frankrike) varför vi
övriga fick kämpa extra mycket. Huvudpunkten på agendan var nämligen att
lägga ett förslag till budget för det nya verksamhetsåret 1 okt 2000 till
30 sept 2001. Så småningom lyckades vi komma överens om ramarna för årets
tre viktiga händelser dvs vårmötet, höstmötet och årsmötet som alltså ska
inträffa under år 2001. Budgetförslaget presenteras dels i alfa-nytt nr 3
som kommer i brevlådan slutet vecka 46 och dels vid årsmötet 7 dec för att
då förhoppningsvis bli fastställt. Redan nu kan jag dock avslöja de datum
vi arbetar med: 18 maj (Vit eller Röd båt?), 21 sept (jubelmöte "Stansaab
30" - Absolut Swing) och 6 dec (årsmöte).


Hälsn Calle