Några kommentarer till "Mina CENSOR-minnen" 
av Sture Jansson

Åter till "Mina CENSOR-minnen


2001-02-25
Bo Hansson
Apropå Sture Janssons CENSOR-minnen

Under senare hälften av 60-talet var jag nyanställd teknikskribent i P-Å Wallins grupp och fick den delikata uppgiften att medverka i framtagandet av CENSOR-beskrivningen (vilken modell det handlade om har jag glömt). Orutinerad inom gebitet var jag ändå medveten om värdet av en inledning som kortfattat och koncist klassificerade det objekt som i fortsättningen skulle fängsla läsaren.

Jag arbetade då tillsammans med en annan veteran, Thure Blixt, som numera ständigt påminner mig om mina våndor med denna inledning. Thure påstår (själv minns jag inget av detta) att jag under arbetets gång ändrade klassificeringen från "en mycket snabb datamaskin" till "en snabb datamaskin" för att slutligen stanna vid "en datamaskin".

Om detta är sant, måste det väl innebära att utvecklingen redan då var så rasande snabb att man fick uttrycka sig försiktigt ...

/Bo Hansson

PS Stures historiebeskrivning är utomordentligt intressant för en som rätt snart lämnade företaget, men som trots våndorna under många år fortsatte att arbeta som teknikskribent. DS


2001-02-21
Erik Åhman
Tack och Grattis till skriften på nätet! 

Del 3 betecknas med "Tredje generationen", men 9107 i Strika som beskrivs i del 3 sid 3 är väl en egen generation?

Hälsningar från Erik


2001-02-21
P-O Persson
RE: Stures Censor nu på Veteranklubbens WEB

Vackert!
/Per-Olof


Åter till "Mina CENSOR-minnen