Åter till Produkter och System

Systemet med "inbyggd teknisk service"

CEPLO

Texten finns också som kommentar till Erik Åhmans artikel om ELPLO, men förtjänar även en egen sida)

Kommentar från Leif Jonsson (2001-03-08):


Kul att det är fler som kommer med kommentarer kring detta system, som var helt unikt för den dåvarande marina världen.

På ett tidpunkt under min driftsättning i Danmark, var Danska marinen värd för ett stort NATO marin möte, 12 eller 13 olika nationer deltog.

STANSAAB, var då värd (sponsor) för en stor middag på, Sjöofficersforeningen, adress: Ovan Gaden Ovan vand på Christianshavn i Köbenhavn, (kul adress, ikk).

Stor middag med marinens alla traditioner.

Jag fick som bordsdam en amerikansk marin officer, stationerad på den amerikanska ambassaden i London.

Efter ett par timmar tyckte jag att han blev lite för intresserad i hur Deplo var uppbyggt och hur Stansaab arbetade, så jag frågade honom vem han egentligen var. Svaret var att han var placerad i London för att samla information om den Europeiska militär industrin.
Så ville jag inte snacka mer med den mannen.

Dagen efter festen, flög vi allesamman (marin officerare från 12-13 länder) till Fredrikshavn, där vi hade ett landstationerat CEPLO system (för utbildning), detta var ett CenSor baserat system som seglade på Danska marinens, fregatter och korvetter.

Här hade vi en pragtfull demo av systemet.

Paul Erik Bosö, Danska marinen, körde demon.

Under ett "Data golv" låg jag gömd (ett datagolv står på pelare ca: 1m, för att på ett enkelt sätt komma undan med alla kablar som förbinder ett sådant här komplicerat system), på mig hade jag en blå overall med STANSAAB i gul text på ryggen.

Mitt under pågående demo, låste sig systemet, Paul Erik fattade sig snabbt, "bad om ursäkt", men tillade att det utmärkta systemet hade "inbyggd tekniksk service".

Paul Erik, stampade tre gånger i golvet, mitt ibland publiken trycker jag upp en av datagolvets plattor, under stor förvirring kommer jag upp, går fram till Paul Erik Bosö, och gör ställnings steg.

Paul Erik, förklarade för mig problemet, var vid jag kopplade om från "A"-cpu:n till "B"-cpu:n, och systemet kör vidare som om intet hade hänt (det var dubbla cpu:er i systemet).

Jag gör honnör för Paul Erik, returnerar under datagolvet igen, och drager över mig golvplattan.

Då först går det upp för publiken vad som hade hänt, och applåderna brakade lös.

Att vi inte fick sälja fler system till NATO, på den gimmiken, förstår jag inte.

Men en ting uppnådde vi, det var ingen av de närvarande officerarna som inte visste vilken firma STANSAAB var.

OK, efter vad jag hörde så var Grekerna tämligen intresserade.

3 år i Danmark, samman med Danska marinens officerare har inte varit tråkigt, fråga Roland Borglund, han blev till och med förärad en speciell Deplo/Ceplo uniform, med "chipps" som grad beteckningar.

Vi ses

Leif Jonsson "Halv dansken" (Bild på Leif)