Med ögon känsliga för grönt

Gästkrönika införd i HEADHUNTER
 29 april 2001

Författare: Lena Nellgran
Inspirum Organisationskonsult


Lena Nellgran

Varje vår infinner sig samma pirrande nyfikenhet vid trädgårdsbutikens fröer.

Det blir gärna påsar till mer än vad som någonsin ryms ute i trädgården, men det gör inte så mycket. Det handlar ju om skaparglädje. Att känna lusten att gå något nytt att spira och ta form.

När risken för nattfrost är över är det dags för en varsam flyttning från köksfönstret eller växthuset till friland. Det är många små steg som tas innan det går att njuta av den färdiga växten och få skörda dess frukter. Det finns många paralleller mellan trädgårdsodling och ledarskap, så jämförande metaforer är högst relevanta. I bägge världarna behövs näring, stöd och utmaningar för att skapa goda förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Näring i form av feedback efterfrågas ofta av personer jag möter, som vill utveckla sitt ledarskap. De vill utforska vad som sker i mötet mellan sig och sin omgivning. De har vissa avsikter, som att vara tydlig med att kommunicera mål och att skapa engagemang för att uppnå målen. Med feedback kan de få svar på hur deras agerande påverkar enskilda eller en grupp. Utmaningen för att nå goda resultat är ofta att ha fokus både på mål och på hur samspelet mellan människor fungerar.

Tänk dig ett arbetsklimat som bygger på tillit och öppenhet. 
Förändringar är ett naturligt inslag till följd av att feedback konsekvent används som ett utvecklingshjälpmedel mellan ledare på olika nivåer och medarbetare.

Lärande och förbättringar är mer en regel än undantag. Här behöver förändringarna varken vara särskilt drastiska eller upplevas hotfulla.

Ett sätt att ge feedback är att fokusera på det positiva, utifrån engagemang och välvilja. 

Det kan till exempel vara: "Jag uppskattar dig för att du visar omtanke genom att fråga hur det går med projektet och tar dig tid att lyssna". Det negativa brukar vi hitta själva. - Vi har väl alla en inre kritiker som påminner oss om det som vi inte lyckas så bra med?! 

En grupp chefer fick i uppgift att skriva på lappar vad de uppskattade varandra för. En av cheferna berättade efter en tid hur viktig övningen varit för honom och att han sparat sina lappar. När det kändes tungt, tog han fram lapparna och läste dem igen. Då kände han sig bättre till mods. - Lite kan göra mycket! 

Feedback kan ha en stark påverkan och behöver hanteras med varsamhet, särskilt när man ska förmedla något man vill ska resultera i förändring. Det är en konst som man successivt kan utveckla till stor skicklighet. En av mina förebilder för detta heter Penny Backman och är verksam i USA. Hon ären verklig "tiptoe leader", som påverkar genom att ge lågmäld feedback med närvaro, värme och fingertoppskänsla.

Några riktlinjer för att ge feedback:

 * rikta feedback till en person eller grupp, gå inte omvägar 

* utgå från egna pesonliga intryck; ge din feedback i form av ett "jag-budskap"

* beskriv det du sett/hört och hur du regerat på det, undvik att värdera * ge specifik feedback, som kan användas som underlag för eventuell förändring

 * be gärna personen som fått feedback återge vad du sagt

Fundera på ditt syfte med att ge feedback innan du ger den! Som mottagare av feedback kan man använda sig av den information man får eller välja att bortse ifrån den. Det är ens eget val. Det kan vara klokt att anteckna feedback man får, för att komma ihåg den.

Att tänka på innan du ber om feedback:

* Vad vill du få feedback på?

 * Vilket syfte har du med det?

Orden i rubriken - med ögon känsliga för grönt 
- är Barbro Högbergs. Hon var verksam som sångerska och visförfattare fram till sin bortgång 1976. Barbro hade en särskild förmåga att fånga tillvarons nyanser och sätta ord på dem i sina texter. Med ögon känsliga för grönt - det som får oss att växa och må bra - kan vi ge varandra närande feedback, med såväl stöd som utmaningar, genom att sätta ord på det vi ser, hör och reagerar på. Och vara noga med när, var och hur det förmedlas.

Innan du avslutar den här dagen, föreslår jag att du släpper tankarna på det du inte hunnit med eller inte blivit som du tänkt dig. Lägg i stället märke till vad du är nöjd med. Det kan vara en bra början på en bra vana att ge närande feedback till dig själv.

Det här är några av mina tankar om och erfarenheter av feedback, att vara varandras närande speglar. I arbetet och livet i övrigt.

Lena Nellgran

lena@inspirum.se