Vad säger Daedalus om Stansaab/Datasaab och en Veteran?

Daedalus, dvs Tekniska museets årsbok har kommit ut. Den behandlar varje år ett tema. I år är det "Dator till vardags".

Intressant läsning!

 

 
Innehållet är mycket intressant och berättar om datorernas barndom och persondatorns utveckling. Persondatorn kallas träffande för "dyr leksak som blir allas vardagsvara".

Datorhistorien går från den svenska (!) mekaniska differensmaskinen gjord 1843, via ENIAC, BARK, BESK och fram till persondatorer och större datorer med otaliga misstag under vägen, minns ni COMPIS för svenska skolor?. 

Boken berör även programmeringsteknikens utveckling, där det senaste (i slutet på 1990-talet)  är XP (Extrem Programmering, ej att förväxla med produkten Microsoft XP). Men som boken säger: "Fortfarande är behovet stort av metodik som balanserar hantverk, kreativitet och produktivitet. Programvarukrisen består."

Tekniska museet efterlyser datorer: "I Sverige har vi haft en ganska betydande egen datorindustri. Saab, Ericsson, Luxor och Facit har alla under en tid tillverkat datorer. Tekniska museet saknar flera av dessa företags datortyper i sina samlingar, trots att vi försökt att aktivt spåra upp dem."

Om man letar efter innehåll som berör Stansaab, Datasaab och Veteranklubben så hittar man följande:

Under lista på Tekniska museets datorer:
....
- Datasaab D16
- Datasaab (SAAB) D 2
- Datasaab /SAAB) D 21
- Datasaab (Stansaab) Alfaskop
...
- Facit/DS (Datasaab) 9000

Under lista på Datortekniska innovationer:
...
- Trackball, Stig M Eriksson 


Boken är mycket intressant, jag vill rekommendera den till alla som är dator-historie-intresserade!

Men nog borde "våra" produkter från Stansaab/Datasaab varit mera synliga, men det är lätt att säga...

Björn Sölving
2002-01-15

Några länkar: 
- Tekniska museet: http://www.tekniskamuseet.se/
- Tekniska museets Vänner: http://www.tmv.a.se/