Återblick på mitt första möte med Veteranklubben Alfa

 

Av Bengt Hyensjö
2002-01-17


        Bengt Hyensjö

 
Ett mail som öppnade intressant möjlighet

Tillfälligheten som gjorde att jag fick se en mail-adress i telefonkatalogen har startat det hela. Tror inte att jag skulle ha lyft telefonluren och ringt till Calle men att skicka ett mail med en hälsning och fråga öppnade en dialog som växte fram och utan ett enda telefonsamtal kom jag till årsmötet 2001.

Förutsättningar

Fick material per post och tillgång till hemsida som var intressant och lättläst som väckte många minnen. Efter funderingar och frågor uppstod möjligheten att få komma till årsmötet och samtidigt invald som medlem.

På uppresan per buss, ett utmärkt och prisvärt resealternativ, där jag gick igenom medlemsmatrikeln och prickade för namn jag kände igen, det blev drygt 20 som jag mindes på direkten från anställningstiden 1965-1967.

Framme i Stockholm inkvarterade jag mig hos min son i Huddinge, lånade bil och reste till Kista och Oasen.

Funderade först på att söka samåkning men fann att de flesta bor norr Stockholm En av de två som fanns med adress söder om Stockholm var Otto Sterner som jag ringde då hans befattning som revisorssuppleant borde medföra att han skulle till årsmötet och alltså en gemensam resa till Kista skulle vara möjlig. Vi talades vid men Otto var upptagen aktuell kväll och skulle inte till Kista, så vi var överens om vi skulle träffas på kommande möte.

Entrén

Mottogs av Calle med flera av "de gamle" som Olle, Jangunnar och Finn det kändes bra och blev omedelbart en i gänget trots att det förflutit 35 år sedan sist. Märkligt att alla känns igen, det finns alltid drag i minnet som snabbt korrigeras och allt är som vanligt. Jangunnar ger mig direkt förtroendet att tacka på alla recipiendernas vägnar att vi blivit invalda i Veteranklubben Alfa, alltså något att tänka på direkt.

Middag

God måltid och samtal med alla kring bordet.

Kaffe

Serveras med kaka i den öppnare delen som ger möjligt att mingla omkring och upptäcka flera bekanta. Uppskattat var att Otto kom med anledning av att jag ringt honom, hade ångra sig och gjort efteranmälan.

Tack för medlemskapet

Framförde ett kort tack och passade på att ge en snabb resumé om mina anställningar före och efter tiden på SRT.

Komplettering

Efter avslutat årsmöte på hemväg till övernattningen summerade jag vad i talat om under kvällen och under bussresan mot Mariestad läste jag igenom "Fyrtio år av den svenska datahistorien" kom fram till att mina anställningar vid olika företag kanske hängde mer samman än vad jag tidigare reflekterat över.

Bofors SRT hade samarbete med på sikten till kanoner vilket jag inte kände till, låg utanför mina mätningar på S-vagnen, robotar och kanoner i Bofors.

SRT Anställning 1965-1967

Datasaab Företaget som gick upp i Stansaab och senare fick namnsätta en del av bolaget. Hade jag varit kvar i Linköping kanske jag blivit Stansaab-anställd?

Skaraborgs läns Landsting Startade upp informationsbehandlingen med att installera IBM 4300-maskiner och utrustade användarna med Alfaskop, ca 200 st.

Kommundata till
-TietoEnator
Under uppbyggnaden av Skaraborgs kommuners informationsbehandling installerades ca 400 st Alfaskop och Alfaskop PC. Under min tid på Kommundata genomgår företaget ombildningar med namn- och ägarbyten. Viss tid ingick företaget i Celsius Informationssystem med Bofors, Saab och delar av gamla SRT eller hur?

Summering

Det verkar som jag under hela mitt arbetsliv verkat inom rekryteringsområdet för Veteranklubben Alfa, det är väl nästan rätt?, och stimulerande för mig att vara medlem i Veteranklubben Alfa avslutar jag med hälsningar från

Bengt Hyensjö