En liten rapport från Presidiemötet 2002-02-07

En rapport av Björn Sölving


Detta Presidiemöte var lite speciellt.

Dels var flera medlemmar kallade som observatörer/bollplank dels var lokalen annorlunda (bredvid Nationalmuseeum på båten Nordens Ljus).

Presidiet hade valt att inbjuda: Gunner Christiansen (grundare), John Wijk (stf), Tommy Carlsson (stf), Marie Gadd (revisor), Gunnar Kulleskog (revisor), Otto Sterner (revisor, förhindrad), Einar Estreus (valberedningen), Karl-Erik Andersson (valberedningen, förhindrad) och Björn Sölving (webbansvarig).

Några av de intressantare ärenden som avhandlades:

Årsmötesprotokollet
- Normalt distribuerat inte årsmötesprotokollet.Däremot beslöts
  att göra det tillgängligt på klubbens WEB-sida (men bara för
  medlemmar som kan sitt lösenord).

Medlemskontakter

- Calle hade gjort en lista på medlemmar som aldrig/sällan
  deltar i aktiviteter. Kanske locka med andra aktiviteter?
  Kanske fråga genom personliga kontakter?

Medlemsmatrikel
- Glädjande tillströmning av nya medlemmar.
- Viktigt att föreningen tillämpar PUL på korrekt sätt.
- Pappersmatrikel skickas ut tillsammans med inbjudan vårmöte.

alfa-nytt JUBELNUMMER
- Ett jätteintressant och omfattande jubelnummer!
- Massor av färgbilder.
- Distribueras tilsammans med inbjudan vårmöte.

Vårmötet 24/5
- Vi har fallit tillbaks i gamla vanor och kommer att denna gång återigen  borda "Röda Linjen" dvs Viking Line (från Stadsgårdskajen!). Detaljer härom får du i den kallelse som sänds ut i april. Bevaka brevlådan!


Höstmötet

- Skall bli nåt speciellt eftersom klubben funnits i 25 år.
- Det hetaste alternativet är just nu att ha höstmötet på
  "rätt" ställe dvs Barkarbyfabriken(!).

De inbjudna medlemmarna deltog med inlägg och kommentarer i många av de föredragna ärendena. Som vanligt utmärkte sig Calle genom enastående pappersdistribution och planeringsnoggrannhet.

Björn Sölving
2002-02-10 
Rev 2002-02-11