I huvudet på en "gammal" förhandlare.

Gunnar Kulleskog minns...
2001-02-14Gunnar Kulleskog
Varje år...

Varje år skulle man förhandla om löner och vissa år pågår förhandlingar mellan företaget och fackorganisationerna om speciella händelser såsom omorganisationer innom företaget eller fusioner mellan företag. Listan på orsak kan praktiskt taget bli hur lång som helst.

Varje fackorganisation utser sina förhandlare för att bevaka och föra medlemmarnas talan. Det kan många gånger vara ett både ansvarsfullt och betungande arbete, som sker på sidan om det egna ordenarie arbete som inte får bli lidande. Därför går det åt mycket fritid såsom nätter och helger och söndagar, så det gäller att ha en förstående familj i bakgrunden, men samtidigt ger det mycket tillfredställese när det lyckas och man vet att allt har gjorts som är möjligt att göra

Brinnande intresse

Jag tror att har man inte ett brinnande intresse för den sociala biten av människan att lägga i vågskålen är det omöjligt att nå fullt ut. Det kan vara naturligt att sådana faktorer spelar en stor roll vid
omorganisationer och att utnämna chefer, men ofta försvinner vid löneförhandlingar då det naturligtvis är lättare att värdera tekniskt kunnande och ekonomisk vinst. 

Nu skall alla veta att vi lever inte i den bästa av världar. Många ramar och begränsningar är utstakade.Först lägger centralorganisationerna på båda sidorna ut sina ramar, sedan kommer branschen med sina, därefter företaget.Då blir ofta den totala ramen den stora begränsningen.Det är här det verkliga råräknandet börjar för förhandlarna.

Många faktorer

Många faktorer styr och påverkar resultatet. Ett exempel på detta är hur befattningen är klassad. Grunden för detta är "Befattningsnomenklatur Tjänstemän". Ett system för klassificering av tjänstemannabefattningar. SAF, CF, SIF,SALF och HTG utarbetar gemensamt lönestatistik för tjänstemän. Genom detta system får man möjlighet att belysa löneläget för olika slags tjänstemannaarbete inom industrin.Karaktäristiskt för detta lönesystem är att inga lönetariffer binder lönen för den
enskilde tjänstemannen. Systemet innebär att lönen för varje tjänsteman fastställs med utgångspunkt från såväl de arbetsuppgifter som tjänstemannen utför som dennes prestation och duglighet i arbetet.

Systemet bygger på två grundbegrepp, arbetets funktion och arbetets svårighet.För att lättare faställa tjänstemannens arbete har samtliga tjänstemän en 4-siffrig kod där: Den första siffran i koden = Befattningsområde= likartade funktioner. De tre första siffrorna i koden=Befattningsfamilj=funktion. Den fjärde siffran i koden avser=befattningsskikt=svårighetsgrad. Den 4--siffriga koden anger befattningstypen=funktionen kombinerad med svårigshetsgrad.

Här kommer verkligen alla för och emot fram, från båda sidor upp på bordet och det är här verkligheten testas och då krävs ärlighet från båda sidor. Ja så här höll det på ett par månader varje år, så man förstår att det är stor omsättning på förhandlare, och det är nog rätt att nya krafter tar vid. 

Episod från 80-talet

Nu frågar sig någon kanske, är det värt allt detta oavlönade arbete? Jag kan svara med en liten episod från 80-talet när vi från Barkarby splittrades upp till olika företag. Vi som kom till Ericsson fick höra att vi hade i snitt 25% för hög lön och att vårt årliga lönetillägg skulle regleras ned för att vara lika deras efter
5 år.

Så något tjänar det nog till.

/keg
.

 WEB-ansvarigs kommentar:
- Gunnar var under många år förhandlare i SIF-klubben,
 här ett jubileum när Gunnar gjorde Lax-sandwich