Erik Åhman

Erik Åhman har kompletterat Veteranklubbens dokumentsamling hos Föreningen Stockholms Företagsminnen och då även gjort en ny innehållsförteckning.

Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-18


OBS Denna förteckning visar läget 2002!
Uppdaterad förteckning finns härVeteranklubben ALFA samling vid Företagsminnen

Veteranklubben ALFA, från dataföretagen Standard Radio, Stansaab, Datasaab i Barkarby, med efterföljande verksamhet. Mer uppgifter om Veteranklubben ALFA kan bl.a. studeras på hemsidan: www.veteranklubbenalfa.se


Föreningen Stockholms Företagsminnen

Veteranklubbens samling finns vid Stockholms FÖRETAGSMINNEN. Adress: Grindstuvägen 48-50, 167 33 Bromma. (OBS: Infart är från Margretelundsvägen vid Ulvsunda slott, vilket är mycket nära tidigare SRT i Bromma.) Tel. vx 634 99 00.
Chef för Arkivavdelning är Per Dahl, tel. 08-634 99 13, per.dahl@foretagsminnen.se


Samlingen består nu av följande grupper:

GRUPP Grupp benämning (klicka på benämn. för detalj info) Innehåll bl.a. Omfattn. Volymer 2002-04-18
1 Innehåll, Företaget Register, Detaljförteckning, Skrifter om företaget (?) 5
2 Personaltidningar Personaltidningar 12
3 Företaget Företagsbroschyrer och årsredovisningar 3
4 Broschyrer System o. produktbroschyrer 11
5 Tekniken vid företaget Skrifter med tekniskt innehåll 12
6 Personalen vid företaget Handlingar som berör personal och organisation etc 6
7 Bilder Fotokopior, negativ, dia och OH 19
8 Företaget i pressen Klipp från dagspressen och kopior från fackpress 3, (8)
9 Fritidsklubbar Planeras lite för Fotoklubb, Motorklubb, Pistolskytte 0
10 Telefonkataloger Personal med organisation 9
11 Planscher Väggplanscher och större bilder än A4 etc 6

Historiskt material finns i varierande grad från nedanstående företag
och verksamheter:

Ort Från Till Företag Verksamhet
Bromma 1938- 1956-05- Standard Radiofabrik - SRF
Bromma, Barkarby 1956-06- 1970-12-31 Standard Radio o Telefon, SRT Datadivision
Barkarby 1971-01-01 1977-12-31 STANSAAB Datadivision
Barkarby 1978-01-01 1981-12-31 DATASAAB - IDS-div. Datadivision
Kista 1982-01-01 1982-12-31 Radiobolaget - SRA, H-div Ledningssystem
Kista 1983-01-01 1987-12-31 Ericsson Radio - ERA, H-div Ledningssystem
Kista 1988-01-01 1989-12-31 Ericsson Radar - ERE, H-div Ledningssystem
Kista, Järfälla 1990-01-01 1991-06-30 Bofors Electronics - BEAB Ledningssystem
Järfälla 1991-07-01 1993-02-28 NobelTech Systems - NTS Ledningssystem
Järfälla 1993-03-01 199x CelsiusTech Systems - CTS Ledningssystem
Barkarby, Kista 1982-01-01 1987-12-31 Ericsson Information - EIS Alfaskop
Kista 1988-01- 1999-09- NOKIA DATA Alfaskop
Kista 1991- 199x ICL Alfaskop

Övriga historisk dokument från vår verksamhet

Ett antal andra dokument och handlingar av teknisk art från vår verksamhet vid ovanstående företag, med anknytning till flygvapnet, finns vid flygvapen museum i Linköping. Dessa kan där sökas i "Erik Åhmans samling". Länk till Flygvapenmuseum: www.flygvapenmuseum.se


Historiska dataenheter från våra företag

På Företagsminnen arkiveras enbart olika dokument.

Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-18