Erik Åhman har kompletterat Veteranklubbens dokumentsamling hos Föreningen Stockholms Företagsminnen och då även gjort en ny innehållsförteckning.

Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-18

OBS Denna förteckning visar läget 2002!
Uppdaterad förteckning finns här

 


Erik Åhman

Veteranklubben ALFA samling vid Företagsminnen

Veteranklubben ALFA, från dataföretagen Standard Radio, Stansaab, Datasaab i Barkarby, med efterföljande verksamhet. Mer uppgifter om Veteranklubben ALFA kan bl.a. studeras på hemsidan: www.veteranklubbenalfa.se

Föreningen Stockholms Företagsminnen

Veteranklubbens samling finns vid Stockholms FÖRETAGSMINNEN. Adress: Grindstuvägen 48-50,  16733 Bromma. (OBS: Infart är från Margretelundsvägen vid Ulvsunda slott, vilket är mycket nära tidigare SRT i Bromma.) Tel. vx 634 99 00. 
Chef för Arkivavdelning är Per Dahl, tel. 634 99 13, per.dahl@foretagsminnen.se

Samlingen består nu av följande grupper:

GRUPP

Grupp benämning (klicka på benämn. för
detalj info)

Innehåll bl.a.

Omfattn. Volymer
2002-04-18

1

Innehåll, Företaget

Register, Detaljförteckning, Skrifter om företaget (?)

5

2

Personaltidningar

Personaltidningar

12

3

Företaget

Företagsbroschyrer och års redovisningar

3

4

Broschyrer

System o. produktbroschyrer

11

5

Tekniken vid företaget

Skrifter med tekniskt innehåll

12

6

Personalen vid företaget

Handlingar som berör personal och organisation etc

6

7

Bilder

Fotokopior, negativ, dia och OH

19

8

Företaget i pressen

Klipp från dagspressen och kopior från fackpress

3, (8)

9

Fritidsklubbar

Planeras lite från Fotoklubb, Motorklubb, Pistolskytte

0

10

Telefonkataloger

Personal med organisation

9

11

Planscher

Väggplanscher och större bilder etc än A4.

6 st

Historiskt material finns i varierande grad från nedanstående
företag och verksamheter

Ort

Från

Till

Företag

Verksamhet

Bromma

1938-

1956-05

Standard Radiofabrik - SRF

 

Bromma,
Barkarby

1956-06-

1970-12-31

Standard Radio o. Telefon, SRT

Datadivision

Barkarby

1971-01-01

1977-12-31

STANSAAB

Datadivision

Barkarby

1978-01-01

1981-12-31

DATASAAB - IDS-div.

Datadivision

Kista

1982-01-01

1982-12-31

Radiobolaget - SRA, H-div

Ledningssystem

Kista

1983-01-01

1987-12-31

Eriksson Radio –ERA, H-div

Ledningssystem

Kista

1988-01-01

1989-12-31

Eriksson Radar –ERE, H- div

Ledningssystem

Kista, Järfälla

1990-01-01

1991-06-30

Bofors-Electronics - BEAB

Ledningssystem

Järfälla

1991-07-01

1993-02-28

NobelTech Systems - NTS

Ledningssystem

Järfälla

1993-03-01

199x

CelsiusTech Systems - CTS

Ledningssystem

Barkarby, Kista

1982-01-01

1987-12-31

Eriksson Information - EIS

Alfaskop

Kista

1988-01-

1991-09

NOKIA DATA

Alfaskop

Kista

1991-

199x

ICL

AlfaskopÖvriga historisk dokument från vår verksamhet

Ett antal andra dokument och handlingar av teknisk art från vår verksamhet vid ovanstående
företag, med anknytning till flygvapnet, finns vid Flygvapen museum i Linköping. Dessa kan där sökas i ”Erik Åhmans samling”. Länk till Flygvapenmuseum: www.flygvapenmuseum.seHistoriska dataenheter från våra företag

På Företagsminnen arkiveras enbart olika dokument.

  • Historiskt intressanta enheter får sparas på andra ställen, som intresserade museer av olika slag etc.
  • Några enstaka enheter finns i förråd på Flygvapenmuseum i Linköping.
  • Andra enheter finns deponerade av Flygvapenmuseum inne på Strilskolan vid F20, Uppsala.
    Dessa lokaler är dock inte tillgängliga för allmänheten.

Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-18