Enkätresultatet 2002

I samband med årsmötet 2002 (och senare även på Veteranklubbens WEB) genomfördes en enkät om Veteranklubbens verksamhet.

Klicka här för att se resultatet ( i pdf-format).

Om du inte har PDF-läsare installerad, (de flesta har det), så kan du hämta Acrobat Reader (pdf-läsare) gratis här.

pop.jpg (9749 bytes)
Per-Olof Persson
Enkätansvarig