Mina år inom Svensk Dataindustri

Författare: Jörgen Sjöström
Vad åren inom SRT - STANSAAB - 
DATASAAB & ERICSSON har gett mig…
eller
Att bara skrapa på ytan av gamla minnen från IT(T) & STANSAAB-tiden !!!


Jörgen Sjöström
Jörgen Sjöström - Säljare ALFASKOP terminalsystem 

Ingenjörsexamen. Solna Tekniska Skola 1964.
Företagsekonomi och Handelsrätt. BarLock,  Stockholm 1966 - 1967.
Diplomerad Marknadskonsulent. RMI, Stockholm 1971.
Försäljning och Säljledning. Mercuri-Institutet 1971 - 1974.
Strategisk produkt- och marknadsplanering. LOTS 1986.
Ledarutveckling. Coach Management 1989 - 1990.


Allt började med en annons i DN  den 21:a Nov. 1969 …

 

Kvalificerade Säljare - ITT Alfaskop dataskärmsystem

Marknaden för terminalsystem förutspås samma lavinartade utveckling som hittills kännetecknat datamaskinbranschen. Standard Radio & Telefon AB - det svenska ITT-företaget - är väl förberett att möta marknadskraven… ….och vi bygger nu ut vår organisation med ytterligare två kvalificerade säljare med god marknads- och produktkännedom……
 

1970 - 1978. - Säljare / Försäljningschef, Alfaskop. SRT AB resp. Stansaab AB.

Nils Engquist va' Marknadschef, Göran Rynger Säljchef och Hans Jansson, Tommy Palmqvist & Janne Junggren redan rekryterade som Säljare när jag började.

IBM va' störst, bäst & stöddigast - SRT skulle utmana " Big Blue "….. Första installationen på Polisens ledningscentral va' klar och fungerade…..Vi nyanställda fick varsin portfölj med datablad, räknare, prislista ( 20 % under IBM ) och ett antal säljargument ( Ergonomi / IBM 2260-kompatibel / Svensktillverkad / Remote & Local / Liten som en Skrivmaskin - Teckenstorlek 3,7 mm på 11 "…). Vi fick en mycket bra introduktion i vårt företag och fick en bra inblick i varifrån ALFASKOP utvecklats. Det va' ju bara en fortsatt utveckling av något som kallades en Alfanumerisk Display i nå't system som användes i flygtrafikledning, till vilket man sedan lagt till lite IBM-kommunikation……

Själva va' vi unga, hungriga och engagerade säljare som såg som en utmaning att förflytta IBM bort från 1:a plats……

Support på hemmaplan

Engagerade va' oxå ITT / SRTs konstruktörer Calle V, Lasse F, Björn S, Jan P, Göran W och Einar E ( med Blixt Gordon " som blev klar på 3 veckor inkl allt…. Trodde i alla fall Kunden" när vi visa 12" på en mässa bara 4 - 5 veckor efter IBMs annonsering) samt alla andra tekniker, ingen nämnd och absolut ingen glömd, vilka alla supporterade oss med teknisk kunskap och demonstrationer.

Finn Hultman sålde ALFASKOP 3100 till DN - Va' det grunden för vår framfart ? Jag undrar om han visste vad han då gjorde ?
(Klicka här för bild)

Vi gjorde " provinstallationer " och Off-Line demonstrationer mitt i IBM:s nästen - å' vi vann såväl förtroende, respekt som affärer… Inom ett år va' vi världsmästare i Sverige. IBM va' placerade på 2:a plats…. IBM fick inte erbjuda hyresavtal…men se de' fick vi….. å' de gillade våra kunder….

Terminaler = ALFASKOP

När kunder pratade om Terminaler så användes istället orden " ett ALFASKOP eller ALFASKOPet". Nu, mer än 20 år senare (1996), finns fortfarande namnet kvar och då i form av en framgångsrik återförsäljarkedja av persondatorer i Sverige. Å' inte tala om hur länge S37 hängt med i SAS inchecknings-diskar….

Alfaskop 3100 blev 3500 blev S 37….. Alfaskop 41 blev Top of the Line… Sven S. byggde höglager i Veddesta….. Idag (2003) finns där ett annat lager - Några lågprisvaruhus / Willys m fl inom mat & kläder. Jag tror inte att någon som idag jobbar där överhuvud taget känner till vad som där sig tilldragit på 60- & 70-talen….

" Ståltrådsminnet " byttes mot något mer modernt och därmed försvann de bakvända ?-tecknen….Nå't som jag tror ALFASKOP va' helt ensamma om. F ö va' det inte bara jag som inte kunde fatta hur ett fördröjningsminne kunde innehålla så mycket information…De allra flest kunderna bara skakade på huvudet åt tekniken… men de' va' klart att modern datateknik från ett ledande företag inom flyg-trafikledning måste vara något speciellt….

Reste korsan & tvärsan

Vi lyckligt lottade säljare reste korsan & tvärsan i Sverige. Alla köpte våra produkter. Vi blev snabbt kända personer inom resp. marknads-/ kundsegment. Själv blev jag ett namn inom Stat, Kommun & Landsting…Nå't som jag fått många tillfällen att dra nytta av i min s k karriär….. Resan till Moskva och Högsta Sovjets Ministerium för Vetenskap och Forskning tillsammans med bl a Gösta Fagerberg blev minnesvärd. Likaså mötet med möbeldesignern Bruno Mattsson i hans sommarstuga på Väst-kusten. Terminalarbetsplatser skapades även av kända möbeldesigners….

Mässor… Där va' vi en given leverantör att besöka…. Vi kände ju hela Svenska datavärlden……Vi utrustades med snygga kläder / kostymer i elegant blått…Vi fick glädjen att stå i montrar designade av Åke Borgudd m fl……

Utan gränser / under ansvar

Vi fick nöjet att representera utan gränser / under ansvar… Ett representationssätt som Tommy P. och jag ofta använde, på den tiden, va' att spela Squash å' ta' en öl tillsammans med våra kunder, istället för att äta lunch. Vi lät dem EJ vinna…..Tommy och jag själv är ju födda tävlingsmänniskor å' låta någon annan vinna för bara artighetens skull, även om det va' en kund, kunde vi ej acceptera…. Sedan att Tommy " sopade banan " med mig va' en helt annan sak…nå'n måste ju vara bäst….

Det vi sa' va' lag hos såväl Fack såsom hos kundernas personal - Vi va' ju lika med ERGONOMI……

Gul text på Brun botten va' ju ljusår bättre och vilsammare än Grönt på Grått, vilket IBM m fl amerikanska leverantörer körde med…. Se'n att Gult och Grönt ligger s g s lika högt och bredvid varandra inom ögats känslighetsområde ….va' gjorde det….ALFASKOP va' bäst för ögat….. Se'n för att inte tala om vad vilsamt det va' att kunna vicka på skärmen till rätt vinkel…kort som lång person…bara att ställa in…..ERGONOMI….. Därtill alla RPQer som vi erbjöd kunderna, helt efter önskemål….

Kunderna påverkade vår utveckling

Många företag, organisationer och enskilda personer har på ett eller annat sätt styrt vår utveckling av ALFASKOP HW och SW. För att nämna några inom affärssektor Staten så vill jag plocka fram Sune Arkéus och Rolf Lindskog inom Rikspolisen, Robert Thall och Kennerth Gustafsson på Televerket / TAD ( ISO R 1745 ), Olli Aronsson, Ingemar Karlsson och Jan-Olov Dahlin inom RFV-projektet, Gunnar Hansson på Centrala Bilregistret ( PID-pennan ) samt givetvis vår stora kravställare Statskontoret med Torsten Frank i spetsen och där även Nils & Agneta Qwerin, Jan Elofsson, Lena Svan och Ingvar Kroon m fl spelat en stor roll…. Här skulle jag kunna göra listan lång av Kundrepresentanter - alla jag mött under åren har alla på sitt sätt bidragit till STANSAAB framgångar med ALFASKOP

Stora och riksomfattande affärer blev det gott om för min del med Statskontoret som beställare… RPS, Centrala Bilregistret, RFV, RSV, CFD, AMS, KVS, Statens Invandrarverk och TAD inom Televerket. Bara RFV-affären uppgick till ca. 22.000.000 SEK…. Polisen / RI till ca. 11.000.000 SEK och TAD till ca 6.000.000 SEK, vilka pengar !!!! För så mycket har jag sen dess aldrig sålt……

SAS-affären, med sitt Uniscope 100-protokoll, la' grunden till att vi kunde möta Statskontorets krav på att vi leverantörer skulle nyttja ISO R1745 som kommunikationsprotokoll i all kommunikation mot värddatorerna. ISO R1745 blev bara en Statskontorsstandard - Industrin, Banker och s g s alla andra kunder höll sig dock till IBM BCS & SNA…...vilket skulle visa sig klokt….

Provisioner, bonus

Under mitten av 70-talet såldes så många ALFASKOP att vi säljare belönades rikligt med provisioner / bonus av Gunnar W och Gösta E.…. Jag vet att Gösta inte gillade att betala ut bonusen, men jämfört med vad vi drog in till honom så va' det småpengar……Sedan köpte min kära hustru och jag vårt första hus…….En otroligt bra start på familjelivet, vilket för mig alltid varit lika viktigt som jobbet….

Orderingång

I en sammanfattning, som jag fick av Olle Andersson / EK 3 den 20:e Juni -78, kan man finna följande siffror avseende orderingång per år för enbart Affärsområde Stat och Kommun :

ÅrOrderingång ÅrOrderingång ÅrOrderingång
19715,4 MSEK 19747,9 MSEK 1977 39,1 MSEK
197210,8 MSEK 197513,2 MSEK 1978 >10,0 MSEK
197328,6 MSEK 197616,1MSEK Totalt > 130 MSEK

Å' priset….17.500:- / Alfaskop-terminal. Ca 35.000:- / Remote CU och ca 65.000:- / Local, med Bruttovinster på ca 40 % !!! Underhåll per månad på 35 :- för en skärm. Vi får 60:-(inte ens) för en PC idag.

Bengt Gällmo's kalkylprogram " Buscas " på en HPn va' ett säker modell att använda… Men jag va' nog en av få som nyttjade programmet….å' vi tjäna stora pengar inom offentliga sektorn…..

Framgångsrik säljorganisation

Vi byggde oxå en framgångsrik säljorganisation under åren och anställde ett antal nya säljare. Själva blev vi försäljningschefer, vi som va' med från början. Vi fick nöjet att vara med om att etablera Återförsäljning via DATASAABs bolag i Norden… Vi la' grunden till Telubs framgång som oberoende serviceorganisation i Sverige. En parentes - Lars Ilstam, som i början av 70-talet satt på Telub är idag, i skrivande stund (1996), just nybliven arbetskamrat till mig på ICL Sorbus….. Större än så är inte världen.

Service

En annan del av STANSAAB som bidrog till framgång för säljsidan va' vår Service, med Lars Johansson i spetsen. Där killar som Bengt Lindgren, Herbert Jansson m fl alltid va' beredda att ställa upp för kunden och oss säljare för att fixa problemen. Såhär efteråt så vill jag påstå att all den support vi fick från såväl systemfolk, programmerare som teknisk service gjorde att våra kunder blev Nöjda. Spelade ingen roll hur illa ute vi va' ibland - de fixade alltid till det på något sätt och som sagt Kunden blev Nöjd…

Rolig episod

En rolig episod som bara måste fram va' i samband med installation och idriftsättning av RPS riksomfattande terminalsystem. Samtliga poliskontor skulle få ALFASKOP-terminaler… och i Malmö blev det lite speciella följder….

Någon månad efter det att installationen va' klar fick vi ett telefonsamtal från Televerket i Malmö… En gammal dam, på en adress samma som ett poliskontor, klagade över " konstig text på TVn…". Ibland kunde hon läsa namn och olika brott och straff m m. Våra tekniker åkte ner och fann mycket riktigt att där fanns främmande text på den gamla damens TV. Texten visade sig vara en kopia av skärmbilden från ALFASKOP-terminalen som fanns våningen under i poliskontoret….. Vårt kablage visade sig fungera som en antenn. Janne Boman ( tror jag ) fixade givetvis problemet - han konstruerade nå't som kallades " 8-råtta ", en elektronisk grej som tydligen dämpade signalstyrkan…..å' så va' det fixat…

Andra episoder, som andra säkert känner bättre till, är all möda vi la' ner på att få texttrycket på tangenterna att fungera…..att få lacken på displayen att inte bli ojämn…..att få " localbussen " att fungera i IBM-kanalen ….att få Facit 4160 under kontroll m m…. Men det får andra berätta om….

Headhunters

Vi som va' med från början, som säljare / säljchefer redan under 70-talet, fick ett antal erbjudanden från "Head-hunters" - men vi förblev länge lojala med företaget och ALFASKOP…. Det va' ju vår produkt.

De flesta av oss fick dock tack vare åren på STANSAAB glädjen att få göra karriärer inom vad som idag kallas IT-området. Tommy Palmkvist har bl a varit VD under ett antal år… Janne Junggren kom så småningom in i stordatorvärlden, medans Hasse Jansson tyvärr gick bort alldeles för tidigt…….

Uppbackning

Vi utvecklades alla under 70-talet till kunniga säljare. Gunnar W. och Ingvar D. backade alltid upp oss och vi fick möjligheten att blomma ut i full blom som kunniga representanter för Svensk dataindustri - STANSAAB……

Vi fick säljutbildning, av Gunilla Tersmeden, inom Mercuri-Institutet och det va' inte ovanligt att Janne, Tommy, Hasse och jag tog över hela kurser genom att vi alltid tog upp våra " Case " som grupparbeten. Vi fick lätt gehör för STANSAAB va' ju så framgångsrikt i den nya och lovande databranschen. Vi fick ledarutbildning av Isac Korn….Sedermera blev framgångsrik Headhunter….

Produkten ALFASKOP

Produkten ALFASKOP utvecklades radikalt under 70-talet… Allt ifrån den lilla 11"-aren, med fast tangentbord, grå och tråkig, till den vickbara ergonomiska 15"-aren med det lite väl klumpiga tangentbordet.

Vi glömmer aldrig när SAS ville ha fristående tangentbord och någon av våra mekaniker helt enkelt " sågade isär " främre delen av bottenplattan på bildskärmen med bågfil och se där ett " fristående"
tangentbord…. Sedan fick vi CBR… för dom ville även ha löst tangentbord inkl. innovationen PID-penna……

Alfaskop 3100 - 11 tum

Alfaskop 3500 - 15 tum

RPS-upphandling förde oss ett tag ut på fel teknisk lösning vad gällde Kontrollenheter… RPS bestämde sig för att köpa FACITs terminalsystem som byggde på " singelsystem " till skillnad från våra Klustrade… Nu blev det ju så att vi tog över FACIT och RPS krävde att vi skulle fullfölja leveransen….

ALFASKOP 3170

ALFASKOP 3170 såg dagens ljus… en teknisk lösning som bara levererades till RPS och som dom senare gick ifrån…. 3170 blev för oss ett dyrt äventyr med många tekniska problem, speciellt vad gällde trafik på bussen mellan enheterna..

1978 - 1980. - Säljare / Säljledare, Large Storage Systems. Memorex AB.

En kort men ändock viktig parentes, utanför svensk dataindustri, i min karriär som datasäljare……

STANSAAB & DATASAAB skulle slås samman och Janne Junggren och jag fick i uppdrag att införliva säljarna i det som skulle bli fortsättningen på STANSAAB……….DATASAAB.

Jag hade aldrig gillat DATASAAB, ej heller deras sätt att göra affärer….etc. Allra minst det sätt de nyttjade för att pressa Staten till att köpa från DATASAAB….. Jag kunde inte förmå mig själv att kliva in i det som jag personligen hade hoppats på skulle få fortsätta som STANSAAB….. jag lämnade gänget till förmån för Memorex….

En som fann integrationen vara värd Guld va' DATASAABs dåvarande ekonomidirektör - Bernt Söderström. När Jan J. och jag satt tillsammans med Bernt S. en kväll på ett hotellrum i Göteborg, i samband med en Data Kontor-mässa och diskuterade STANSAABs pris- och köp-/hyrastrategi, för att Bernt skulle få full insikt i vad vi tog med oss in i DATASAAB, så utbrister han…" De' e' ju otroligt... Ni sitter ju på en förmögenhet…Er hyresbas är ju värd Guld…."

Tiden på Memorex utvecklade min personlighet…. Jag fick en mycket bra utbildning i hur amerikanska företag agerade, sålde & ledde verksamheten….. Jag förändrades personligen från att ha varit en säljare formad efter offentliga myndigheters krav på uppträdande till att få en mer aggressiv / amerikansk businessprofil.

Jobbet på Memorex erbjöds jag tack vare min grundliga kunskap om terminalsystem och IBM-kunder…

Lasse Fossum lockade

Det dröjde inte länge förrän Lasse F. kontaktade mig för att locka över mig, tillbaka till DATASAAB, som Produktchef…nå't som McKinsey introducerat. Min erfarenhet av försäljning kombinerat med min tekniska utbildning och kännedom om terminalsystem och skrivare gjorde att jag tydligen va' den som skulle ha jobbet å' jag tackade JA…. Ännu ett beslut som gav mig mycket…..Jag kom tillbaka till ALFASKOP….. Att jag va' välkommen tillbaka fick jag uppleva med råge när jag återigen mötte mina gamla arbetskamrater….

1980 - 1983. - Produktchef Alfaskop 3500 & Skrivare

Nu började en ny och helt annorlunda period av min s k karriär - Produktchef med Resultatansvar….. Ett av de mest stimulerande arbetsuppgifterna jag nånsin haft…. Du va' alltid med när beslut skulle tas …. Du va' alltid ansvarig för Din produkt, dess lönsamhet såväl som utveckling / avveckling…. Du fick alltid ansvara för att lösa problem och ta vara på möjligheter….Du fick resa internationellt…..

Du fick träffa kunder, leverantörer och alla typer av intressenter... Du va' ett med Din produkt…..

ERICSSON

ERICSSON kom in som ägare och jag fick nöjet, såväl som att lite känna besvikelsen, av att samarbeta med Lars Ramqvist. Han gav mig nämligen nobben till att resa till Japan tillsammans med Björn S. för att besöka skrivarleverantörer…… Han tog dessutom, utan hänsyn till Björns och min rekommendation att välja Centronics som leverantör av SNA-skrivare, beslutet att vi skulle välja Facit Multifunktions-skrivare…å' det vet många av oss vad det sedan innebar av problem….

Jag fick även under den tiden glädjen att få samarbeta med några av McKinseys konsulter, däribland Larry Lovig - en kul kille i sig……

Bundespost 225 km/tim

Intressanta affärer under denhär perioden va' bl a Bundespost i Tyskland. Vi kunde återigen bevisa att vi lyssnade på Kundernas krav och vi blev GS-certifierade.

Kenneth Bergman och, jag vill minnas, Bosse Lindestam va' djupt involverade i projektet…. Speciellt en händelse mins jag i samband med ett besök till Bundespost… På väg dit färdades vi i bil i över 225 km / tim på Autobahn…. Vi hade INTE bråttom … Den tyske säljaren som hämtade oss på flygplatsen hade just fått en Ford Scorpio, eller liknande, och bara drog på…… Björn Magnusson och jag sa' lite försynt att " Du - Vi vill gärna komma hem oxå…..så va' snäll och dra av lite på farten "…… Han drog ner till 180 Km / tim ……och så fick det bli…..

Vem lyckades bäst?

Ingvar Persson och jag konkurrerade om vem som lyckades bäst… Jag med " Cash Cow 3500 / S 37 och Ingvar med S 41…… Jag tror nog att jag va' den som totalt sett gjorde de bästa nettoresultaten bl a genom att " Måla om 3500 till S 37 "... Å' kunderna älskade oss ännu mer…. Kontrasten mellan tecken / bildyta & hölje

Å' våra ALFASKOP-Kickoffer i alperna ……Oj - Oj - Oj…..Vi va' några som fick glädjen att va' me'…… De' va' inte bara nöje, vi gjorde faktiskt en del nytta oxå…. Men visst va' det en extra kick att stanna kvar över lördag / söndag för att åka skidor…. Vi va' alltid några från Sverige som bekostade det ur egen ficka… Vi va' ju i alla fall där nere så det kostade inte så mycket extra….…

Till bilden hör även , när vi under en tid satt i Sollentuna, även morgongympan på fredag morgon kl 07.00 !!… där jag fungerade som ledare och Helene Johansson alltid fixade jättegoda " mackor " åt Ingvar och mig till morgonmötet direkt efter att vi kommit tillbaka till kontoret..

Bengt Asker

En dag i December 1982 kom Ingvar P., som då va' min chef, till mig och frågade om jag ville lämna mitt Pch-jobb en period..!!??!!?? Inget motiv gavs.…Inget konkret presenterades annat än att jag skulle tala med Bengt Asker kommande vecka……

Jag skulle starta ett Garage !!!!!! Så hade McKinsey sagt att man skulle göra då det gällde att få fram produkter snabbt - utan byråkrati…å' det ville ERICSSON testa……

Tillsammans med Kenneth Bergman och ytterligare några tekniker så fick vi sätta igång…

Vi fick på oss till den 8:e mars 1983 att presentera en produkt inom området " Commodity products " att levereras i volymer till den Europeiska marknaden….

Vi fick spendera ca 2.000.000 SEK….Allt skulle vara klart…. Produkter / Specar / Marknadsintro-duktion / Datablad / Priser / Kommersiella villkor… ja allt för att rulla ut produkten till säljledet och marknaden…

Vi flyttade ut från Veddestakontoren till en mycket enkel miljö på taket av en mekanisk verkstad på Saldovägen… Vi startade upp ett Garageprojekt. Vi tog alla beslut själva…Vi reste till USA ett antal rundor… Bengt A. va' Gudfader….

Vi gjorde mycket snabba framsteg…. Vi skulle överösa IBM PC-marknaden med sk Protokoll-konverterare, BSC - SNA….men nå't va inte rätt !!!! Vi fick inte underteckna nödvändiga avtal med våra leverantörer i USA…

Lägg ner produkten

När vi sedan inför ERICSSONs dåvarande tekniska ledning presenterade vårt resultat sa' man bara…. " Bra gjort grabbar….lägg ner produkten / blås av projektet….". Vi fattade inte ett dugg ( då ) och återvände till våra tidigare uppdrag…..men oj så mycket rikare på erfarenheter…och reseminnen från USA…..

Jörgen, nu är det allvar

Året gick fort….se'n hände något som återigen radikalt skulle påverka min framtid….. Bengt Asker kom en dag i December och sa'….Nu Jörgen är det allvar….Det Du gjorde för ett år sedan va' bara en träning..!!!!!

Du skall till mässan i Hannover i April 1984 ha en helt ny produkt klar för introduktion i Europa…… ERICSSON skall då presentera en IBM-kompatibel PC….å' Du blir ansvarig för hela marknads-introduktionen…Du skall även tillsammans med en divisionschef, som vi skall rekrytera, bygga upp en helt ny division inom ERICSSON…. Div. Persondatorer…… Jag kunde bara inte tacka nej……..
Ericsson PC, EPC

ERICSSONs styrelse

Någon månad innan annonseringen fick jag inför ERICSSONs styrelse med bl a Hans Werthén och Björn Svedberg i spetsen, i ERICSSONs styrelserum, tre minuter till förfogande för att presentera ett beslutsunderlag, dokumenterat på tre OHs så att styrelsen kunde ta beslutet att KÖRA…. Va' som va' speciellt roligt i sammanhanget va' att våra tekniker riggat upp tre prototyper av ERICSSON PC med bl a SW för Ordbehandling och dåtidens " Flight Simulator " så att Björn S (Björn Svedberg, webansvarigs anm), Hans W. och de övriga i styrelsen fick " leka lite "….å' de' gjorde dom….. se'n va' beslutet väl förankrat…. Senare under EPC-projektets gång fick jag tillfället att stifta närmare bekantskap med Hans W. tack vare att jag samarbetade med Hans Amell som anställts som Divisionschef….

1983 - 1985. - T.f. Markn.chef, div. PC. Ericsson Inf. Systems AB.

Ja…. Nu började " början till slutet " av Svensk dataindustri….som vi alla vet vart den tog vägen… eller !!!! ????

Hit hade jag i alla fall aldrig kommit om jag inte fått förtroendet, en gång under våren 1970, att börja sälja ALFASKOP 3100 till offentliga myndigheter……. Jag fick arbeta internationellt ett antal år…..

Jag fick Europa som marknad…. Jag fick ett otroligt stort kontaktnät i PC-branschen……Å Kickoffen på Malta som ERICSSON körde glömmer man aldrig……Å' mycke'…mycke' mera…..

Nå't jag dock beklagar, och är besviken på mig själv över, är att jag inte sparat bara ett ex av alla de visitkort jag haft under alla år…de skulle ju i sig själva bli till en hel bok…….

-------

Sedan har jag av någon anledning fått glädjen och förtroendet att ofta få vara med där det hände något… när nå't nytt skulle dras igång…. Och såhär blev sedan min fortsättning …….

- Produktlinjechef Ericsson PC. Nokia Data Systems AB.
- Försäljningschef, Försvaret och Hälso- / Sjukvård.
  Nokia Data AB.
- Försäljn. & Markn.chef Service & Tjänster. ICL Data AB.
- Business Area Manager, Multi Vendor Service 
- ICL Service AB / Scandinavia - Februari 1996
  Försäljningschef inom ICL Sorbus, långt ifrån svensk
  dataindustri….
- Etc...etc...etc...

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera…..

Att en mer spännande, omväxlande, givande, reseintensiv, lönande, rolig och …..tid, kan jag bara inte fått, med utgångspunkt ifrån de förutsättningar jag hade med mig den där dagen i maj 1970 när jag klev in på SRT i Veddesta för att bl a träffa personalansvarig, Gun Lennerstrand….

….Å' när man som ung säljare kom upp till direktörerna där Ann-Marie Hulten " öppnade dörren " till Gunnar W. och Fritzi Larsson alltid fanns till hands med goda råd…

Tre tjejer som jag speciellt vill nämna i detta sammanhang……

Jörgen Sjöström
Järfälla den 3 februari 2003

PS: Denna text skrevs 1996
 

Du som vill kommentera texten: Skicka ett mail till Jörgen, eller till WEB-ansvarig


Webansvarigs kommentar:

Här hittar du vad andra skrivit om Alfaskop (och även om andra produkter)

Läs en intervju med Jörgen Sjöström i Dagens Industri: "Här föddes Ericsson PC"