Våra bidrag till ett svenskt data-
eller IT-museum

Erik Åhman
2003-03-20


 
Läs bifogade brev till Veteranklubben Alfa
från IT-ceum!


Några av oss har länge sökt en lämplig värdig mottagare av våra sporadiskt och spridda sparade historiska föremål från vår verksamhet från de dataföretag där vi varit anställda. Vi har tidigare inte funnit någon värdig intresserad mottagare i Stockholmstrakten.

Nu håller äntligen ett speciellt data och IT-museum för den svenska datorutvecklingen att byggas upp i Linköping. Inriktningen är för det som utvecklats i Sverige från 1950-talet och fram till nutid. Benämningen på det nya museet föreslås bli "IT-ceum".

Vi har nu kommit i kontakt med den nyutnämnda projektledaren Magnus Johansson i Linköping. Läs vidare i Magnus öppna brev till Veteranklubben Alfa.

De som har information, eller föremål som kan vara av värde för museet uppmanas att ta kontakt med Erik Åhman och
Magnus Johansson i Linköping.

Klicka här för att läsa om IT-ceum

Klicka här för att skicka mail till Erik Åhman och Magnus Johansson

/Erik Åhman, av Veteranklubben utsedd  kontaktperson för museiärendet.