Vårresan 2003

Ceremonimästarinformation

 Jangunnar Rönnlund
Med viss undran...

D
et var med viss undran över hur utfallet skulle bli som Presidiet tog beslutet att årets vårmöte skulle ske i form av dygnskryssning. Skulle intresset bli större eller mindre än den sedvanliga dagkryssningen?

Med viss vånda...

Så det var med viss vånda som Ceremonimästaren stod på Birka Lines kontor och försökte föreställa sig hur många deltagare det kunde bli, hur många hytter skulle beställas, kan någon vara intresserad av lyxhytt? Jag beställde för 92 personer varav 12 i 6 lyxhytter och resten i vanliga dubbelhytter med ett visst överantal för den som önskade sig en enkelhytt.

Slutliga deltagarlistan

Den slutliga deltagarlistan visar 105 deltagare, varav 14 i 7 lyxhytter, nästan som tidigare alltså, så den ursprungliga gissningen var inte så fel.

Nu närmar sig avresedagen med stormsteg (associera absolut inte detta ord med båtresan, vackert väder är beställt!) så se fram emot en sedvanligt gemytlig resa!

Välkomna!
/Ceremonimästaren"