Josef Svedberg har avlidit
den 3:e juli 2003.

SM Eriksson skriver: En gång sammarbetade Josef och jag, här några minnesbilder från den tiden.
 


SM Eriksson
Josef Svedberg

Jag tror Josef kom till SRF 1947 eller -48. F. Hammar hade anställt honom för att hjälpa mej med konstruktionsarbetet på den blivande fartygsradiosändaren ST 400. Denna sändare skulle innehålla ett antal (stora) omkoppplare för skifte mellan olika frekvensområden. Vridningen av dessa synkroniserades och skedde med kugghjul sammankopplade med en cykelkedja.

Josef var känd bl.a genom tidningsnotiser i såväl dags- som teknikpress för sina cykelbilar, där cykelkedjor och tillhörande kugghjul ingick. Han hade också gjort sig känd för en robotkonstruktion för äggpaketering.

Josef var en uppfinningsrik finmekaniker. Bl.a. konstruerade han en fjärrstyrningsmekanism för en flygradiostation STR9/FR8,som tillverkades av STC i London. STC:s egen mekanism underkändes av KFF, men sedan STC anammat Josefs konstruktion kom en order på några 100 radiostationer! 

Otaliga är de listiga mekaniska lösningar Josef under sina år med SRF/SRT stod för. Josef var en renlärighetsmänniska med hemvist i den frireligiösa världen. Jag tror hans religiösa grubblerier långa tider plågade honom .

Jag ser Josef som en läromästare inom mekanik/hemsnickeriets område och har ofta saknat honom som rådgivare och en gammal god vän.

Stig

2003-07-15


WEBB-ansvarigs kommentar:
Josef Svedberg finns nämnd på Veteranklubbens WEBB på följande sidor:
- /veteran/01q1/010214b.htm (Sture Jansson)
-
/veteran/03q2/030508.htm (Björn Sölving)
- veteran/03q1/030128.htm /(Bertil Palmgren)