Tillbaka där det började

En gammal broschyr berättar...

Återgivet av Björn Sölving
2003-10-27

Av P-O Persson har jag fått låna en mapp med gammal Alfaskophistoria, som ursprungligen kommer från Lasse Fossum. Där hittade jag en broschyr som beskriver tiden när Alfaskop-gängen återsamlades i Barkarby efter att ha varit utlokaliserade i Sollentuna (Tingsvägen) och Vällingby (Krossgatan/Siktgatan). Året var 1982.

 
 

Broschyren inleds med ord av Lasse Fossum:

ETT LITET IM ANNO 1967


Det dök upp när någon gjorde en ordentlig städning av lådorna. Året var 1967, hela femton år sedan. Tiden går. Författaren var en nyanställd civilingenjör. Produkten var ett embryo. En alfanumerisk terminal där "fyra oberoende TV-apparater kunde anslutas till en kontrollenhet"

Företaget hette Standard Radio & Telefon AB, ITT's svenska dotterbolag. Divisionen var militärsektorn och det handlade mest om militära och civila flygtrafikledningssystem.

Produktens första år blev osäkra och trevande. Men många trodde på den och med idéer, hårt jobb och envishet utvecklades den till något som passade den efterfrågan som just hade börjat komma. Fortsättningen känner de flesta till.

Standard Radio & Telefon AB blev Stansaab.
Stansaab blev Datasaab.
Datasaab blev Ericsson Information Systems.
Embryot blev Alfaskop 3100. Alfaskop 3500. Alfaskop System 37. Alfaskop System 41.

Idag är Alfaskop en stor produkt med enorm marknadspotential. Världen är vår marknad. Alfaskop-divisionen är en viktig del av företaget.

Speciellt för de som varit med från början känns det nu som att komma hem.
Att äntligen få allt samlat under ett tak. Under det tak där allt en gång började.
 


I broschyren finns planskisser på alla våningar i barkarby-huset (inkl plan2), med tydliga markeringar var alla organisationer skall finnas.  Där finns även en hel del "bra att veta" om kommunikationer, parkering, in- och utpassering, receptionen, bibliotek, telex, telefax. Ett avsnitt handlar om läkarcentralen:
 


På sista sidan i broschyren finns en lista på vem man skall kontakta i olika ärenden.
Listan väcker gamla minnen till liv...
Återgivet av Björn Sölving 3003-10-27