Nedräkningen har börjat!
2003-12-09

IT-ceums projektledare berättar


Magnus Johansson,
Projektledare IT-ceum

 Nedräkningen har börjat!

Om precis ett år, den 9 december 2004, öppnar IT-ceum, det svenska datamuseet. Detta för att markera 50-årsjubileet för svensk kommersiell dataindustri.

Rötterna känner alla till, Matematikmaskinnämnden, IBMs hålkortsmaskiner, Standard Radio, Facit EDB, Saabs SARA, SMIL, DASK, och allt vad de hette, lade den kunskapsmässiga grunden för det som idag är en stor och framgångsrik dataindustri där forskning, teknikutveckling och marknadsföring gjort Sverige känt inom många områden.

Stort gensvar

Hösten har varit en intensiv period av informations- och förankringsarbete. Överallt möts vi av ett mycket stort gensvar, museifolk, seniorerna i IT-världen och de teknikhistoriska forskarna, alla är ense: Detta är något som behöver göras. Gör vi det inte nu riskerar vi att göra oss historielösa på ett område som i grunden förändrat hela vårt samhälle.

Samlingarna växer

Intresset för att skänka föremål har varit stort allt sedan det blev klart att IT-ceum skulle starta. Till er som redan skänkt föremål vill jag rikta ett särskilt tack! Andra har hört av sig, men ännu inte blivit kontaktade om överlämning. Det beror till stor del på att vårt enkla förråd börjar bli fullt, men vi jobbar intensivt för att finna en bättre magasinslokal. Då kommer Weimar Sandell som jobbar med föremålssamlingen, att kontakta er för att komma överens om hur överlämnandet ska gå till.

Det finns mycket som vi är glada att redan nu ha i samlingarna. Till exempel en komplett D22:a med märkesår 1969 som Datasaabs vänner hämtat hem från Brahestad i norra Finland. Den hade gått i kommersiellt bruk till långt in på 80-talet. Så har vi fått några fina saker från gamla ärevördiga Standard Radio och Veteranklubben Alfa. Men det finns mycket kvar på önskelistan, så hör av er!

Nu startar det kreativa arbetet

Våren kan ses som en enda lång workshop runt förverkligandet av museets ideer samtidigt som det rena dokumentationsarbetet naturligtvis fortsätter. Till sommaren går vi in i de lokaler i det nya centrumhuset i Mjärdevi som IT-ceum ska disponera. Det är en fantastisk möjlighet att få bygga en kulturinstitution mitt i en high-tech miljö fullt upptagen med att skapa framtid.

Saab ger ett aktivt stöd

Under året har vi också jobbat mycket med frågor rörande huvudmannaskap, långsiktig finansiering och så vidare. Det är nu klart att Saab går in som huvudsponsor för den första utställningen, 50 år med datatekniken i Sverige. Men sedan?

För att alla ni som engagerat er i IT-ceum och som vill följa arbetet under det kommande intensiva uppbyggnadsåret, har vi startat ett nyhetsbrev. Det första numret skickar vi ut till dem som vi har haft kontakt med på olika sätt. Men det är meningen att man själv ska prenumerera via IT-ceums hemsida: www.itceum.se

Tanken är att nyhetsbrevet ska komma ut den 9:e varje månad, för nu är det nedräkning som gäller!

Allt väl!
/Magnus

Magnus Johansson, fil dr
Projektledare IT-ceum
Informationsavdelningen
Linköpings universitet
581 83 Linköping
tel: 0734-225120
e-post: magjo@info.liu.se