Veteranklubbens arkiv på Företagsminnen uppdaterat 2003-12-17


OBS: Detta är en gammal innehållsförteckning!
Aktuell förteckning hittar du här.


P-O Persson


 

Veteranklubben ALFA, från dataföretagen Standard Radio, Stansaab, Datasaab i Barkarby,
med efterföljande verksamhet.

Föreningen Stockholms Företagsminnen

Veteranklubbens samling finns vid Stockholms FÖRETAGSMINNEN.

Adress: Grindstuvägen 48-50,  16733 Bromma.   Tel. vx 634 99 00.
(OBS: Infart är från Margretelundsvägen vid Ulvsunda slott, vilket är mycket nära tidigare SRT i Bromma.)  

Hemsida: www.foretagsminnen.se

Chef för Arkivavdelning är Per Dahl, tel. 634 99 13, per.dahl@foretagsminnen.se

Samlingen består av följande grupper:

Grupp

Grupp benämning

Innehåll bl.a.

Omfattn. Volymer
2003-12-26

1

Innehåll, företaget

Register, Detaljförteckning, Allmänt om företaget

3

2

Personaltidningar

Personaltidningar

12

3

Företaget

Företagsbroschyrer och års redovisningar

3

4

Broschyrer

System o. produktbroschyrer

11

5

Tekniken vid företaget

Skrifter med tekniskt innehåll

12

6

Personalen vid företaget

Handlingar som berör personal och organisation etc

7

7

Bilder

Fotokopior, negativ, dia och OH

19

8

Företaget i pressen

Klipp från dagspressen och kopior från fackpress

3

9

Fritidsklubbar

Reserverat för fritidsklubbarna

0

10

Telefonkataloger

Personal med organisation

9

11

Planscher

Väggplanscher och större bilder etc än A4.

6 st

12

Videofilmer

Informationsfilmer från företagets verksamhet

1

Uppdaterad 2003-12-26 P-O Persson


Grupp 1 REGISTER, ALLMÄNT OM FÖRETAGET

Organisation, personal och övrig företagshistoria.

 

Nr

År

FÖRETAG

Innehåll

Arkiv-volym

Överl. till
Förtminne

Anm Status
2003-12-17

1:0

 

 

Arkivinnehåll

Pärm

1997-06-07

John Wijk

 

1:1

1977

STANSAAB

Publikationer: Inledning, årsredovisning, tidsskriftsartiklar. Orderportfölj. Produktinventering. Resursinventering.

Marknadsinventering. Organisation och procedurer.

 

1997-06-07

John Wijk

 

1:

2/3

 

 

 

 

1989

 

 

1983

 

1998

Standard Radio & Telefon AB, Barkarby

Standard Radio & Telefon AB,25 år

Veteranklubbens jubileumsskrift (saknas)

Fyrtio år av den svenska datahistorien (saknas)

Drömmen om en svensk dataindustri och Ett styrelsebords memoarer

Vitbok – Målsättning och strategier affärs-sektor Arbetsplatser

Varför – svensk dataindustris uppgång och fall

Box

Kompletterad

2003-12-17

P-O Persson

Två skrifter saknas

1:4

 

 

Alfaskophistorik, Fossums samlade dokument

Box

2003-12-17

P-O Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställt av P-O Persson 2003-12-27 efter tillgängliga dokument


Grupp 2 PERSONALTIDNINGAR 

Nr

År

FÖRETAG

Innehåll

Arkiv-volym

Överl. till
Förtminne

Anm Status

2.0

 

 

Sammanställning

Kart.

1997-06-09

 

2:1

1956 -1964

SRT

SRT Revyn, 1956-64, Vår våglängd

Kart.

1997-06-09

 

2:2

1966-1970

SRT

SRT Revyn 1966-77

Kart.

1997-06-09

 

2:3

1971-1977

STANSAAB

Stansaab-Journalen 1971-77

Kart.

1997-06-09

 

2:4

1971-1975

STANSAAB

Stansaab-Nytt 1971-75

Kart.

1997-06-09

 

2:5

1975-1978

STANSAAB

Stansaab-Nytt 1975-78

Kart.

1997-06-09

 

2:6

1978-1981

DATASAAB

Kontakt, Extra 1978-82

Kart.

1997-06-09

 

2:7

1978-1981

DATASAAB

J-nytt, Extra 1978-81

Kart.

1997-06-09

 

2:8

1981-1988

EIS,

Erinfo, Info Noikia 1981-88

Kart.

1997-06-09

 

2:9

1982-1985

EIS

EIS BY-nytt 1982-85

Kart.

1997-06-09

 

2:10

1982-1987

EIS

Erifo Extra, L-info, G-info 1882-87

Kart.

1997-06-09

 

2:11

1983-1990

ERA, ERE

ERA Nyheter, Sensorn 1986-90

Kart.

1997-06-09

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev 2002-04-12 enligt tidigare dedtaljförteckning i arkivet.


Grupp 3 FÖRETAGSBROSCHYRER OCH ÅRSREDOVISNINGAR 

Nr

År

FÖRETAG

Innehåll

Arkiv-volym

Överl. till
Förtminne

Anm Status
2002-04-18

3:1

 

 

Företagsbroschyrer

 

1997-06-09

 

3:2

 

 

Årsredovisningar

 

1997-06-09

 

3:3

1970

 

1979

 

1979

 

1979

ITT Telekommunikation

Stansaab Elektronik AB

Datasaab AB

Saab-Scania

Datasaab AB

Svenska staten

Datasaab AB

Saab-Scania

Data-saab AB

Makulerade original Talonger

Handskrivna manus

Kopior och kvitton

Registrering

Interimsbevis

Kopior

 

Blanketter

 

 

1997-06-09

 

Sammanställt från tillgängliga dokument 2003-12-27 P-O Persson


Grupp 4 PRODUKTBROSCHYRER 

Nr

År

FÖRETAG

Innehåll

Arkiv-volym

Överl. till
Förtminne

Anm Status
2002-04-18

4:1

-1970

Standard Radio, SRT

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

 

4:2

1971-1977

STANSAAB

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

 

4:3

1978-1981

DATASAAB

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

 

4:4

1982

SRA Communications

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

Bytt nr

4:5

1983-1987

Eriksson Radio, ERA

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

Bytt nr

4:6

1989

Eriksson Radar, ERE

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

 

4:7

-1989

Philips

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

 

4:8

1990-1991

Bofors Electronics

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

 

4:9

1991-1993

Nobel Tech Systems

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

 

4:10

1982-1987

Eriksson, EIS

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

 

4:11

1993-1996

Celsius Tech Systems

Produktbroschyrer

Kart.

1997-06-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbroschyrerna insamlade av Erik Åhman


Grupp 5 TEKNIKEN VID FÖRETAGET

·         Volym 5:1 till 5:6 utgörs av enstaka  dokument uppdelade per företag i olika pärmar.

·         Från volym 5:7 med mer omfattande dokument finns i kartonger

Nr 5

År

FÖRETAG

Innehåll

Arkiv-volym

Överl. till
Förtminne

Anm Status
2003-12-17

5:1

1938 -

SRF,
SRT del 1

Kortare teknikhistoriska dokument

Pärm

2002-04-12
E.Åhman

 

5:2

- 1970

SRT del 2

Kortare teknikhistoriska dokument

Pärm

2002-04
E.Åhman

 

5:3

1971-1977

STANSAAB

Kortare teknikhistoriska dokument

An Airlines Communications Requirements in the 1980´s Hans Kullenberg 1977

Pärm

2002-04-12
E.Åhman

Kompletterad

2003-12-17

P-O Persson

 

5:4

1978-1981

DATASAAB

Kortare teknikhistoriska dokument

Pärm

2002-04-12
E.Åhman

 

5:5

1982- 1993

SRA, H-div Eriksson- Kista, ERA, ERE, Bofors,.

Kortare teknikhistoriska dokument  LEDNINGSSYSTEM

En tillbakablick Bertil Palmgren 2003

Pärm

2002-04-12
E.Åhman

Kompletterad

2003-12-17

P-O Persson

 

5:6

1954

SRF; SRT

Skrifter:
Direktion Finding Receiver, Type SR 31 SU 2403;
Binär räkne o. kretsteknik, K. Mellberg
Digitalteknikens grunder, K. Mellberg
Data Links : C.O: Svensson, C J Vedin
ITT vol. 39, 1964/3 Electrical communication
Digitrac for Handling Radar Data, SM Eriksson/SRT (tre olika språk)
Satellite borne datahandling unit T69/1
TTL-kretsar Föreskrifter typer spec.
Ordval o. skrivsätt telebeskrivn.
(KFF)Some Swedish Experience in the Development of Interaktive Computor Systems, Kjell Mellberg 1968 12 bits Dataöverföringslänk Lars Billström 1958

Kart.

2002-04-12
E.Åhman

Kompletterad

2003-12-17

P-O Persson

 

5:7

1972-1974

STANSAAB

Skrifter:
1972 kurs, Databehandlingsteknik, Censor 900
1974 kurs Grundprogrammerings Censor 932
1974 System o. produkter, text
1974 System o. produkter, bilder
1974 Indikatorsystem 8500 bildenhet, spec.
Elektriska störningar

Kart.

2002-04-12
E.Åhman

 

5:8

1973-

1988

DATASAAB
SRA
ERE
Lednings-system

Skrifter:
1973 report: Plot Extraktor CX1100
1980 Beskr KA-lägre m. DS 8500
Handbok i flygengelska, Håkan Westermark
EXCO Referensbok
1988 System produktstrategi 90-talet
Naval Command Control Weaponsystems del 1 (Philips)
Marina Lednings o. vapensystem del 2 (Philips)
Marina ledningssystem del 3, (Philips)

Kart.

2002-04-12
E.Åhman

 

5:9

1985

EIS
Alfaskop

Skrifter;
Distributionskanaler för Alfaskop
Strategi EIS (från:4:12)

Kart.

2002-04-12
E.Åhman

 

5:10

1976-1989

STANSAABERA

Produktplan STANSAAB-IDS -ERA (Från 4:12)
Systemspecifikation: STRIKA 85, för kustartillerit

Kart

2002-04-12
E..Åhman

Från 4:12

5:11

1960

1996

SRT

Stansab

Datasaab

Några externa teknikhistoriska böcker:
1960 Bli bekant med Transistorn
1979 Du och datorn
1984 Sovjethotet mot Norden. Se sid 224 Tercas!
1991 Ledning och beslutsfattande. Se sid 79 SRT
1996 Flygvapenmuseum årsbok. Se sid 115.

Kart.

2002-04-12
E.Åhman

 

5:12

 

 

Äldre data tidskrifter

Kart

1997-06

Tid. 8.1

 

Övriga tekniska dokument från verksamheten vid våra dataföretag

Ett antal andra dokument av teknisk art från vår verksamhet, med anknytning till flygvapnet, finns vid Flygvapen museum i Linköping. Dessa ingår där i ”Erik Åhmans samling”

Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-12
Uppdaterat 2003-12-17 P-O Persson


Grupp 6 PERSONALEN VID FÖRETAGET
Organisation, personal och övrig ej teknikbunden företagshistoria.

Nr

År

FÖRETAG

Innehåll

Arkiv-volym

Överl. till
Förtminne

Anm Status
2003-12-27

6:1

1938 -
1970

SRF,
SRT

Kortare organisations- och personalhistoriska dokument

Pärm

2002-04-12
E. Åhman

 

6:2

1971-1977

STANSAAB

Kortare organisations- och personalhistoriska dokument

Pärm

2002-04-12
E. Åhman

 

6:3

1978-1981

DATASAAB

Kortare organisations- och personalhistoriska dokument

Pärm

2002-04-12
E. Åhman

 

6:4

1982- 1989

Ledningsystem
SRA, Eriksson-Kista, ERA, ERE, , H-div

Kortare organisations- och personalhistoriska dokument

Pärm

2002-04-12
E. Åhman

 

6:5

1990-
1996

Ledningsystem
Bofors. Nobell, Celsius

Kortare organisations- och personalhistoriska dokument

Pärm

2002-04-12
E. Åhman

 

6:6

1982-1996

Alfaskop
EIS, NOKIA, ICL

ALFASKOP delen,

 

Pärm
halv

2002-04-12
E. Åhman

 

6:7

 

 

 

 

 

Info saknas

Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-12
Uppdaterat 2003-12-27 P-O Persson


Grupp 7 BILDER
Ny numrering och nyare generellare benämningar av volymerna från 2002-04-15,
(gamla nummer anges inom parentes)

·         Diabilder finns i volym 7:1

·         Svartvita och färgfotografier med negativ i volymerna 7:2 till 7:9

·         ”Overhead”-bilder, ”Stordia”, OH finns i volymerna 7:10 till 7:18

·         Videofilmer finns i Grupp 12

Kännare av innehållet på bilderna ombedes komplettera bilderna med informativ text, där sådan saknas.
OBS. Det är möjligt att några bilder är placerade i fel volym. Var då god och flytta dem till rätt volym.

Var god placera bilder som hör ihop, i ett gemensamt kuvert och skriv på informativ text om innehållet.
Ange då gärna även vem som gjort anteckningen.

Nr 7

(tidigare nr)

År

Företag

TYP

Innehåll
 

Arkiv-volym

Överl. till
Föret-minne

Anm. Status
2002-07-01

7:1  

 

SRT
Stansaab
Datasaab

DIA-
bilder

Box med diabilder: Marina ledningssystem:
3 st. NIBS för ub typ Näcken
2 st CEPLO Danska fregatter
4 st MARIL 880 robotbåt Norrköping
2 st demosystem för STRIKA 85
7st maskinvara med 21” DS86

Box med diabilder Flygtrafiksystem ATC

Ca 36 st  diabilder; Vilka system? (7st dubbletter ATC)
Alfaskop system 41
Omonterade bilder: Sammanlagrare 2

Kartong .

2 boxar

2002-04-19
E. Åhman

 

7:2   (7:1)

 

SRT
Stansaab
Datasaab

 

Foto
Kopior,
papper

Systemteckning stril PS-08 (från  7:3)

1967 Utställning datalänkar

Demonstration ÖKC 1973

Barkarbyfabriken, utbyggnad och produktion

25-årsjubilarier Barkarby gästmatsal

Rymdsystem till Ryssland

1989, Veteranklubben årsmöte, Kista
Div. Personer,

Kartong .

1997-06
Kompletterad

2003-12-17

P-O Persson

 

7:3   (7:10)

 

SRT
Stansaab
Datasaab

Foto Kopior

Datalänkar, Styrdata: Flugan: FD10, Myggan, Dbu 08-, H-stativ-08,  Kontrollmottagare, Sammanlagrare, Smalbandssimulator, Pejlnät,

 

Kartong

1998-05
2002-04-19
E. Åhman

 

7:4   (7:9)

 

SRT
Stansaab
Datasaab

Foto kopior, negativ

Produkter, PPI, Kringutr., OCP
Censor 908, 932 K,
 Installation ATCAS- Arlanda

Kartong

1998-05
2002-04-19
E. Åhman

 

7:5
(7:11) 

 

SRT
Stansaab
Datasaab

Fotoref.  Pos.film, Kopior

Flygtrafikledning
Sundsvall, Göteborg, Waernes, Stavanger, (Airwatch 2000)

Kartong

1998-05
2002-04-19
E. Åhman

 

7:6 
(7:12)

 

SRT
Stansaab
Datasaab

Fotoref. Pos.film, Kopior

Flygtrafikledning Rasif, Kaufbeuren, Nigeria Asim, Rask Kina, Star Sturup

Kartong

1998-05
2002-04-19
E. Åhman

 

7:7  (7:6)

1975

SRT
Stansaab
Datasaab

Fotoref. Kopior, (Pos. film)

Marina ledningssystem,
ELPLO, CEPLO,
Maril 880, NIBS, SESUB Näcken, Ubåt, STRIKA 85, KAFUS, CCIS.

Kartong

1998-05
2002-04-19
E. Åhman

 

7:8  (7:13)

 

Datasaab

Fotoref. Pos. film, Kopior

Flygtrafikledning
TERCAS, Moskva mm

Kartong

1998-05
2002-04-19
E. Åhman

 

7:9
(22)

 

SRT
Stansaab
Datasaab

Foto

ALFASKOP
Grafoskop (från 7:10) Alfaskop 3100

Kartong

1998-05
2002-04-19
E. Åhman

 

7:10
(7:8)

 

Datasaab

OH

 OH presentation DATASAAB,

Kartong

2003-12-17

P-O Persson

 

7:11

1960-

SRT,
Stansaab
Datasaab

OH

Data-länkar, pejlnät, Fjärrman
Stridsledning rgc,
System, Organisation,

Kartong

1997-06
2002-04-19
E. Åhman

 

7:12
(7:7)

 

SRT,
Stansaab
Datasaab

OH

Flygtrafikledning ATC
Arlanda, Sturup, Stavanger, Airwatch,

Kartong

1997-06
2002-04-19
E. Åhman

 

7:13
(7:5)

 

SRT,
Stansaab
Datasaab

OH

Marina ombordsystem
ELPLO, CEPLO, NIBS, Näckrosen, MARIL 880

Kartong

2002-04-19
E. Åhman

 

7:14  (7:2)

1968
1978

Stansaab Datasaab

OH

Alfaskop, historik

Alfaskop virkortsprototyp 1969

Kartong

1997-06
2002-04-19

Kompletterad

2003-12-17

P-O Persson

 

7:15 (7:4)

 

Datasaab

OH
Dia

Alfaskop,  system 41

Kartong

1997-06
2002-04-19
E. Åhman

 

7:16

1985

Datasaab
Eriksson

OH

Kustförsvarssystem,
STRIKA 85, SUMP,
Kafus, Triton
Marina export system

Kartong

2002-04-19
E. Åhman

 

7:17

 

Eriksson

OH

Eriksson Radio o. Radar, Kista företag allm.

Kartong

2002-04-19
E. Åhman

 

7:18
(7:3)

 

Eriksson-
Radio;
Radar

OH

Eriksson Kista Ledningssystem
Produkter, bassystem HDA 101,

Kartong

1998-05
2002-04-19

 

7:19

 

Eriksson

OH

Flygtrafikledning,  Eriksson

Kartong

2002-04-19
E. Åhman

 

               
               
               
               
               
               
               

Försök till sammanställning 2002-04-18 av Erik Åhman. Rev 2002-07-01.
Uppdaterad 2003-12-26 P-O Persson
 


Grupp 8 FÖRETAGET I PRESSEN

Nr

År

FÖRETAG

Innehåll

Arkiv-volym

Överl.till
Förtminne

Anm Status
2003-12-17

8:1

1958 - 1970

SRT

Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor

Tunn A4 Pärm

-

Ej in-

lämnad

 

8:2

1971-1977

STANSAAB

Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor

Tunn A4 Pärm

-

Ej in-

lämnad

8:3

1978-1981

DATASAAB

Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor

Tunn A4 Pärm

-

Ej in-

lämnad

8:4

1982- 1996

SRA, Eriksson-Kista, ERA, ERE, Bofors, H-div.

Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor

Tunn A4 Pärm

-

Ej in-

lämnad

8:5

1982-1996

Alfaskop
EIS, NOKIA, ICL

Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor

Tunn A4 Pärm

-

Ej in-

lämnad

8:6

1938 -1970

SRF, SRT

Kopor på artiklar ur tidskrifter etc.

 

Pärm
halv

2002-04-12
E.Åhman

 

8:7

1971- 1981

STANSAAB, DATASAAB

Kopor på artiklar ur tidskrifter etc.

Pärm A4

2002-04-12
E. Åhman

 

8:8

1982-1990

SRA, ERA, ERE, Bofors

Kopor på artiklar ur tidskrifter etc.

Pärm A4

2002-04-12
E. Åhman

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställt av Erik Åhman  2002-04-12

Uppdaterat 2003-12-26 P-O Persson


Grupp 9 FRITIDSKLUBBAR (INGA DOKUMENT FINNS HÄR)


Grupp nr 10 FÖRETAGENS TELEFONKATALOGER          Rev 2002-04-18

Volym

År

Företag

Innehåll

Arkiv-
volym

Överl.- till Företags-minnen

Arkiv anm

10:1

1938-1962

SRF, SRT

Organisation

A4  pärm

2002-04-12
E. Åhman

 

10:2

1964-1970

SRT

Organisation

A5 pärm

2002-04-12
E. Åhman

 

10:3

1971-1977

STANSAAB

Organisation

A5 pärm

2002-04-12
E. Åhman

 

10:4

1979-1992

DATASAAB-IDS, SRA-H, ERA-H, ERE-H, BEAB-Kista

Organisation; H-div; Elektroniksystem;, Datorsystem

A4 pärm

2002-04-12
E. Åhman

 

10:5

1970-1981

SRT, STANSAAB, DATASAAB

Namn- o. anställnings-nummer ordning,

Kartong

2002-04-19
E. Åhman

 

10:6

1982-1990

 SRA-H, ERA-H, ERE-H, BEAB-Kista

Namn-o.  anställnings-nummer ordning,

Kartong

2002-04-19
E. Åhman

 

10:7

1978-1981

DATASAAB, IDS

Organisation: Lösbl.pärm: 1977, 1978;  Böcker: 1979-03, 1979-11, 1980-07, 1980-10; 1981-04; 1981-09;
IDS-1980-06; 1981-02

Kartong.m. pärmar A5, o. böcker

2002-04-12
E. Åhman

 

10:8

1980- 1989

Ledningssystem
SRA, Eriksson Radio
Eriksson Radar Electronics

Organisation: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988,
Organisation: 1988,  1989

Kartong m. böcker

2002-04-12
E. Åhman

 

10:9

1982-1987

Alfaskop
EIS Ericsson Information Systems

Organisation: 1982, 1983, 1985, 1986, 1987

Kartong m. böcker

2002-04-12
E. Åhman

 

Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-18
 


Grupp 11 PLANSCHER 

Nr

År

FÖRETAG

Innehåll

Arkiv-volym

Överl. till
Förtminne

Anm Status
2002-04-18

11:1

1975

Datasaab

Stridsledningssystemet CEPLO ombord på danska fregatterna Peder Skam och Herlof Trolle.
Baksidan: DATASAAB logo

Plansch

A2

2002-04-12

E.Åhman

 

11:2

1980

Datasaab

Stridsledningssystemet MARIL 880, med operatörer ombord på robotbåt typ Norrköping

Plansch

A2

2002-04-12

E.Åhman

 

11:3

1980

Datasaab

Stridsledningssystemet Maril 880 på robotbåt typ Norrköping

Plansch

A3

2002-04-12

E.Åhman

 

11:4

 

1980

Datasaab

Robotbåt typ Norrköping löper ut i Stockholmsskärgård.

Plansch

A2

2002-04-12

E.Åhman

 

11:5

1985

Ericsson SRA

Stridsledningssystemet STRIKA 85 för svenska kustartilleriet

Plansch

A2

2002-04-12

E.Åhman

 

11:6

1960

 

 

1990

 

Mapp med
Fotografi Datamottagre FLUGAN i fpl 35 Draken
Förstoring från Aftonbladet om fpl 38 och styrdata
Teckning om FLUGAN systemet av Kjell Mellberg SRT
Original för julgranspresentation på PPI DS 86
Teckningar om tankar om slutet för dataterminal ADT i Strika 85
1986 Foto almanacka Eriksson Radar m Vapenindikator till MARIL 880 robotbåt Norrköping
SESUB i ubåt Sjöormen

Mapp

A3

2002-04-12

E.Åhman

 

Sammanställt från tillgängliga dokument 2003-12-27 P-O Persson
 


Grupp 12 VIDEO
Videoband av allmänt intresse.
Ytterligare band finns i Veteranklubbens arkiv.

Nr

År

FÖRETAG

Innehåll

Arkiv-volym

Överl. till
Förtminne

Anm Status
2003-12-17

12:1

 

STANSAAB

DATASAAB

EIV

EIS

NOKIA

ATC, PDS, ADAPT 2000

RGC, 2 band

Samgåendet EIS-NOKIA

Box

2003-12 17

P-O Persson

RGC-

banden hos Jan Hjertén

Sammanställt av P-O Persson 2003-12-27