Presidiemöte 2004-01-27

Av  Gun Lennerstrand
(president)Gun Lennerstrand
Dagens presidiemöte handlade främst om årsplanering
och hantering av ett stadgeärende från årsmötet.
 
Beslut togs i bl.a. följande ärenden:
 
- Vårmötet blir en endagsresa med båt. Silja Line 27 maj
  (med reservdag 26:e maj).
 
- Kontakt tas med IT-ceum-projektledaren
  Magnus Johansson om ev. medverkan (föredrag)
  på vårmötet.

- Höstmöte 16 september

- Årsmöte 9 december
 
- Stadgekommitté skall skapas för att utreda
  ev behov av stadgeändring och i så fall föreslå
  förändringar. Troligen en ordförande
  och 2 övriga deltagare. Presidiet har förslag
  till ordförande. Skall kontaktas.
 
- Presidiet skall snarast utforma utredningsdirektiv
  till stadgekommittén som bl.a. skall
  innehålla:
  - riktlinjer för utredningsarbetet
  - klubbens nuvarande av årsmötet godkända stadgar
  - stadgeförslag som förelades årsmötet 2003
  - tidplan för arbetet (färdigt resultat bör
    presenteras för presidiet i god tid före
    årsmötet 2004) 

Gun Lennerstrand