Iakttagelser och upplevelser

av Bertil Palmgren

STRULIG RESA TILL NÜRNBERG och
Två lurifaxar från Kalmar och Sankt Thomas lurar den tredje i fyra avsnitt.

 


Bertil Palmgren

Avsnitt 1

Inledning.

En oktoberdag år 1965 fanns i SRT:s Barkarby fastighetskorridorer personer som talade ett annat tungomål än ärans och hjältarnas. En teknisk samordningsgrupp med deltagare från ITT företag i Europa hade möte i Barkarby.  De hade kommit med en gruppresa  anordnad av International Talking and Travelling Corporation (ITT). ITT hade många exklusiva grupper med skilda intressesfärer, som reste runt bland ITT-företag i Europa. Rese- eller gruppledaren skrev rapporter om gruppens upplevelser och iakttagelser, som sändes till ITT:s huvudkontor i New York för utvärdering.

Resa med kort förvarning.

På förmiddagen samma dag fick jag frågan, om jag var intresserad att delta i en gruppresa. Avresa på eftermiddagen,  med övernattning i Nürnberg och nästa dag delta i ett möte hos Standard Electric Lorenz (SEL). Mitt pass var giltigt. Max Köhler och jag var deltagare från SRT. Vår uppgift var lyssna och observera. Vi skulle berätta vad som var på gång i Barkarby. Vi behövde ej vara orolig.  SRT betraktas som ett litet obetydligt ITT företag i Europas utkant.   Jag sa ok, hämtade flygbiljett, resevaluta, åkte hem och packade resväskan. Max kom senare på eftermiddagen i en taxi hem till mig och vi fortsatte till Arlanda.

Min dåtida kunskap om Nürnberg. Gammal stad från 1200-talet. I böcker om 2:a världskriget hade jag läst, att där skulle det ha funnits krigsmateriel industrier. Dessa var en av orsakerna att staden blev illa åtgången av bomber och granater. Nürnberg rättegångarna åren 1945-46. Det skulle bli intressant att på ort och ställe se hur man lyckats med återuppbyggnaden av staden.

Avresan från Arlanda fördröjdes en halvtimma. Orsak maximalt med flygplan i flygkorridorer. Några flygplan måste först landa innan vi kunde åka iväg. SRT:s ATC – system i Arlanda höll kontroll på flygplanen. Efter 20 minuters försening gick vi ombord i en super Caravell, med destination Kastrup.
1960-talets Luftdroska

Lurifax 1.   

Sosthenes Behn föddes den 30 jan. 1882, i St Thomas på Jungfruöarna, som då tillhörde Danmark. Hans far var dansk, modern fransyska. Sosthenes  utbildades i Korsika och Paris. USA köpte Jungfruöarna för 30 M$. Familjen blev amerikanska medborgare. Sosthenes och hans yngre broder Hernand började en affärsverksamhet som sockermäklare i Puerto Rico. Affärerna gick så bra att de började låna ut pengar. De fick som ersättning för en obetald skuld, ett lokalt telefonbolag.

    Under 1:a världskriget tjänstgjorde Sosthenes hos US - Armys signaltrupper och avancerade till Lieutenant Colonel ( Överstelöjtnant) och till sjös som Major. Han krävde bli titulerad Colonel Behn. Colonel är snäppet över Lieutenant Colonel.  


Mobiltelefon modell
1930-tal
  Telegrafen och telefonen var i början av 1900 – talet en framtidssatsningen liknande den som IT-satsningen var på 1990-talet, men med bättre utdelning. Bröderna Behn utökade telefonbolagets nät, med att lägga undervattenskablar mellan Karibiska havets öar och på land. Verksamheten gick övermåttan bra, troligen på grund av höga taxor. När det idag läggs förslag på privatisering av statliga telefonbolag på ön Puerto Rico, möts detta av starka protester. Befolkningen kommer ihåg den höga telefon taxan på 1920 – 30 talet, med privata ägare.

År 1920 bildade bröderna Behn ett holdingbolag med kontor i New York. Holdingbolaget skulle ha ett namn. De imiterade företagsnamnet American Telephone & Telegraph Co ( AT&T) så mycket de vågade. Det blev International Telephone and Telegraph Corporation. Verksamheten inriktades på tillverkning av utrustning till, och bolag för, drift av nationell och internationell telekommunikation och telenät.

AT&T blev för dominerande i USA. Kongressen tillämpade antitrust lagen och ålade AT&T att sälja bolaget, International Western Electric (IWE). Sosthenes Behn i kompanjonskap med finansmannen J P Morgan köpte IWE. I köpet ingick ett hemligt kartellavtal. Om ITT övergav USA – marknaden skulle AT&T ej etablera sig på marknader utanför USA. ITT blir återförsäljare av AT&T produkter utanför USA.     

Det var dags att döpa om IWE. International var givet. Nästa steg i imitationsfasen. John D Rockefeller hade stor framgång med Standard Oil Co. Standard gav bra klang. IWEs verksamhet var inom elektro- och elektronik området. Bolaget döptes till International Standard Electric.  


Nästa avsnitt kan du läsa här och det handlar om
Landning i Kastrup. Musealt flygplan från 2:a världskrigets dagar?
Lurifax 2.

/Bertil Palmgren
2004-02-24

Vill du kommentera texten?
Skicka ett mail till Bertil eller Web-ansvarig.